Mesto:Jagodina
Adresa:Milunke Savić br.1
PTT:35000
Opština:Jagodina
Telefon:035/244-969
Školska uprava:Jagodina
Školski okrug:Pomoravski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osmilanmijalkovicjagodina.nasaskola.rs
Prvi e-mail:ossmmja@ptt.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Основна школа „Милан Мијалковиц“ у Јагодини основана је 1951. год. и отпочела рад у школској 1951/52. години под именом Друга осмолетка у Светозареву. „Прва осмолетка“ је била данашња Основна школа „Рада Миљковиц“ и обе осмолетке радиле су у истој згради, у Теслиној улици број 1 (садашња Основна школа „17 октобар“).

Ученици школе били су са подручија града. С обзиром на то да су обе школе биле у центру града није вршена строга рационализација. Применом закона о обавезном школовању у трајању од 8 година, у школу су почеле да долазе и деца из околних села.

1960-у годину обележило је усељавање у нови школски објекат, први наменски школски објекат саграђен је у послератном периоду. Због дицлоцирања школе из центра града према јужном делу физички издвојено одељење у Буковцу „припало“ је сколи „Рада Миљковиц“, а од ње је примљено одељење из Насеља Ђурђево Брдо. Школске 1961/62. године из састава школе отишло је одељење из Вољовча, тако да школа добија своју коначну организациону форму и реон.

Школа има 17 учионица од којих је једна са степеницама за музички кабинет. Поред 10 учионица постоје одељења за припрему наставе. Један број учионица је претворен у специјализоване учионице, а други у кабинете (физика, хемија, биологија, техничко образовање, информатика).

Средствима месног самодоприноса грађана Јагодине изграђена је фискултурна сала 1977. године. Сала има укупну површину 596,80 квадрата, а у њој је сала за мале спортове 355,20 квадрата, спаваоница 44,40 квадрата, две ученичке свлачионице и две наставницке канцеларије.

У школском дворишту налазе се и рукометно игралиште са трибинама и помоћно кошаркашко игралиште.

Објекат школе у насељу Ђурђево Брдо је укупне површине 150, 35 квадрата, а састоји се од две учионице, наставницке канцеларије, две просторије за наставна средства, учила и књиге, ходника, просторије за помоћног радника и мокрог чвора. Ове школске године знатно су побољшани услови рада у сколи прикљуцивањем исте на гас.

У школској 2004/05. години у школи „Милан Мијалковић“ било је запослено 60 радника. Наставу је изводило 44 наставника које је на основу законске регулативе испуњавало тражене услове. Изузетак је направљен у настави енглеског језика за ниже разреде због већ познатог мањка стручног кадра.

Школу је похађало 779 уценика.

Васпитно-образовни рад се организаовао у две смене. Ћасови допунске наставе, додатне, слободне активности, као и часови одељенске заједнице реализовали су по посебном распореду часова.

План и програм су у потпуности реализовани уз поштовање календара из Годишњег програма.

У школској 2004/05. години тим СРП-а је интеивно радио на реализацији пројеката „успешна школа“ и уопште на развоју наше школе. Књиге за библиотеку су набављене на почетку школске године, графоскопи (2) и радио-касетофони (5) у децембру месецу а наставна средства (касете, ЦД-и итд..) марта и априла 2005. На почетку школске 2004/05 представница родитеља из тима СРП-а је на Савету родитеља заинтересовала родитеље да адаптирају учионице нижих разреда. (Окреће учионице, офарбају столарију и радијаторе). Та акција је завршена јануара 2005.

У току 2004/05. године тим СРП-а, родитељи ученика са Колоније Ђурђево брдо и управа школе су помогли да се направи план гасификације школске зграде на Колонији. Радови су поцели августа 2005. и завршени су до почетка грејне сезоне.

Рад уценика и наставника резултирао је и успесима на појединим такмицањима и освојеним местима.

Највећа слабост школе свакако јесте руинираност саме школске зграде, сто због старости самог објекта, сто због поплаве 1999-те године ције последице јос увек нису отклоњене. У згради је недовршена реконструкција електричне инсталације, тротоари око сколе су улегли од поменуте поплаве тако да не пружају заштиту, те често после кише подрум бива поплављен. Подови у школи су пуни рупа које се могу уклонити једино потпуним реновирањем односно постављањем нових подова због чега смо се често обраћали за помоћ локалној власти а сада имамо обећање да це локална управа ускоро финансирати реновирање школе.

Реновирање крова 2001. године је урађено лоше. Школа је по завршеном реновирању упућивала примедбе наџорном органу и све су одбачене као неосноване. Кров са предње стране школе нема олуке тако да се киша слива на зидове зграде и оштећује и онако дотрајалу фасаду. Једино у школи сто не захтева потпуно реновирање јесу спортски терени и школска сала. Крајем августа Делта-холдинг је била донатор спортске опреме и реквизита за све јагодинске основне школе. Као домаћин манифестације приликом доделе поменуте опреме наша школа је добила највећи део донације.

Школа је имала солидну сарадњу и са Школским одбором и са Саветом родитеља кроз редовне састанке и активности ( Анализе успеха и владања, избор извођача екскурзија и рекреативне наставе, снабдевача кухиње, осигурања).

Из свега поменутог, уз извесне тешкоће, све сто је планирано Годишњим програмом рада школе је остварено а уз побољшање елементарних услова у којима раде наше уценици и наставни резултати би свакако били и бољи.