Mesto:Letnica
Adresa:
PTT:
Opština:Vitina
Telefon:
Školska uprava:Ranilug
Školski okrug:Kosovsko-Pomoravski okrug
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:
Prvi e-mail:
Drugi e-mail:
Facebook: