Mesto:Grebenac
Adresa:Vaska Pope 60
PTT:26347
Opština:Bela Crkva
Telefon:013/857-105
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Južnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://skolagrebenac.edu.rs
Prvi e-mail:sgrebenac@ptt.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

ОСНОВНА ШКОЛА „MIHAIL SADOVEANU“ ГРЕБЕНАЦ

 

Место: Гребенац

Општина : Bela crkva

 

Адреса: Васка Попе 60 

             26347 Гребенац

 

Телефон: 013/ 857 – 105

Телефакс: 013/ 857 – 105

е-маил: сгребенац@птт.yу

Wеб :  

 

Први подаци о постојању школе у Гребенцу  потичу још из XВИИИ века. Почетак и рад Сеоске школе је везан за доношење Опште школске уредбе коју је 1774. године Марија Терезија издала, а где се налазе упутства како да се побољша стање православних (српских, румунских и грчких) основних или народних школа. Прва школска зграда била је сазидана између 1791 и 1823. године. Постојала је под именом Сеоска школа и имала је два разреда. Године 1885.  школа је била четворогодишња, а 1900. године шестогодишња. Настава се одвијала на румунском и на мађарском језику. Прва генерација ученика , осмогодишњу школу на румунском наставном језику завршава школске 1954/1955. године. Тадашња зграда срушена је, а 1976/1977. године зидана нова школска зграда. Из  школске архиве налазимо податак да од школске 1965/1966. године школа носи име познатог румунског писца МИХАИЛА САДОВЕАНУА. Резултати наше школе су познати у месту, општини, округу и републици, нарочито на спортском плану. За постигнуте резултате, ученици су били награђивани на свим нивоима. Што се наставе тиче, наставни кадар  се труди да буде изведена на најбољи могући начин. Сваке године школа учествује на традиционалном маскембалу „Фашанке“ у Гребенцу, на Карневалу цвећа у Белој Цркви, на традиционалној манифестацији поводом Божића „Коледарење“ и на културној смотри „Фестивалул цопиилор“ организовано од Заједнице Румуна у Србији. Основна школа „Михаил Садовеану“ једна је од најзначајнијих културно-образовних институција у месту где се учи, гаји и негује култура,образовање и традиција овог народа.

 

ДИРЕКТОР

 

Име и презиме: Даница Рајаков

Телефон: 013/ 857-105

е-маил: сгребенац@птт.yу

 

Биографија:

Рајаков Даница, од оца Павела и мајке Аурелије, рођена је 26. 10. 1959. године у Гребенцу, општина Бела Црква. Основну школу завршила је у Гребенацу. Педагошку Академију у Вршцу на румунском језику, смер наставник разредне наставе, завршила је 1981. године и стекла стручни назив наставника разредне наставе. У ОШ,,Михаил Садовеану“ у Гребенцу запослила се 1988. године. Од тада па све до 2007. године радила је у настави. За свој професионални рад и исказану креативну способност колектив школе 2007. године изабрао ју је за директора школе.

 

ШКОЛСКИ ОДБОР:

 

председник школског одбора: Аурел Јенча

телефон: 013/ 857- 163

е-маил:

остали чланови школског одбора: Тиберју Дулуж, Маријан Фаркаш, Лавиника Пинку – представници Наставног већа; Јонел Бузанђиу, Дамијан Куреа, Аурел Јенча-представници Савета родитеља; Јон Путник, Валентин Болдовина, Драган Килом – представници Локалне самоуправе.                                                   

 

Језичка структура:

Наставни језици: румунски и српски jezik

Материњи језик са елементима националне културе: 

Страни језици: енглески и француски jezik

 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

 

школе у земљи са којима сарађује:

 

  • ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бела Црква

  • ОШ „Жарко Зрењанин“ Бела Црква

  • ОШ „Марко Стојановић“ Врачев Гај

  • ОШ „Мара Јанковић“ Кусић

  • ОШ „Сава Мунћан“Крушчица

  • ОШ „Ђорђе Малетић“ Јасеново

  • Хемијско-медицинска школа Вршац

  • ОШ „2. Октобар“ Николинци

школе у иностранству са којима сарађује:

пrogrami i projekti u toku:

 

 

Специфичности:

 

Наша школа је једина школа у општини Бела Црква у којој се образовно-васпитни процес остварује на румунском језику у свим одељењима. Школа ради у доста издвојеном месту (географски положај) где је степен образованости становништва доста низак, јер људи са вишим и високим образовањем напуштају место. Школа је једина културна институција која игра веома важну улогу у развоју културе и образовања у месту. Најближа школа у којој се образовно-васпитни процес одвија на румунском језику налази се у општини Вршац на удаљености од 35 км.