Mesto:Ribariće
Adresa:36309 Ribariće
PTT:36309
Opština:Tutin
Telefon:020/821-110
Školska uprava:Kraljevo
Školski okrug:Raški 2
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://skolaribarice.weebly.com
Prvi e-mail:
Drugi e-mail:
Facebook: