Mesto:Subotica
Adresa:Ruđera Boškovića 1
PTT:24000
Opština:Subotica
Telefon:024/456-2573
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Severnobački
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.matkovukovic.edu.rs
Prvi e-mail:osmatkov_su@mts.rs
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/groups/30895621326/?fref=ts

matkoŠkola radi na području dve mesne zajednice: MZ Gat i MZ Mali Bajmok. Nastava se odvija u četiri objekta.
Prvi objekat je centralna zgrada koja se nalazi u ulici Ruđera Boškovića br. 1 na području mesne zajednice «Gat». Ovde nastavu pohađaju učenici od petog do osmog razreda, na srpskom i hrvatskom nastavnom jeziku.
Drugi objekat se nalazi u ulici Ruđera Boškovića br. 20 na području mesne zajednice «Gat» u kojoj je organizovana nastava za učenike od prvog do četvrtog razreda na srpskom, srpsko-engleskom i hrvatskom nastavnom jeziku.
Treći objekat se nalazi na području mesne zajednice «Mali Bajmok» u ulici Ivana Sarića bb i udaljen je od centralne zgrade oko 3 km. Ovde je nastava organizovana za učenike od prvog do četvrtog razreda na srpskom i srpsko-engleskom nastavnom jeziku.
Četvrti objekat se nalazi u Ruđera Boškovića br. 6, fiskulturna sala koju koriste učenici od 1. do 8. Razreda.
Školske 2013/2014. godine nastavu pohađa 650 učenika raspoređenih u 36 odeljenja. Odeljenja nižih razreda ima 20, a odeljenja viših razreda 16. Formirane su i dve grupe produženog boravka u područnoj školi u Malom Bajmoku.
Ukupan broj zaposlenih u školi je 86 – 60 nastavnog i 26 vannastavnog osoblja.