Mesto:Kusić
Adresa:Trg palih boraca 1
PTT:26349
Opština:Bela Crkva
Telefon:013/859-036
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Južnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://skolakusic.edu.rs
Prvi e-mail:araskovb@ptt.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

ОСНОВНА ШКОЛА „MARA JANKOVIĆ“ – КУСИЋ

 

Место: Кусић

Општина : Bela crkva

 

Адреса: Трг палих бораца 1 

             26249 Кусић

 

Телефон: 013/ 859 – 036

Телефакс:

е-маил: арасковб@птт.рс

Wеб :  www.сколакусиц.еду.рс

 

У Кусићкој капетанији 1746. године основана је тривијална школа, друга те врсте у Јужном Банату. Ова школска зграда која је и данас у функцији зидана је 1905. године, те године било је 336 редовних и 153 полазника пофторне школе. После рата школа је добила садашњи назив. Развијала се и усавршавала у склопу целокупног школског система на подручју Војводине, тако је школске 1944/1945. године прерасла у Велику народну школу (шесторазредну), а школске 1960/1961. у потпуну осмогодишњу школу. Иако је школска зграда стара преко 100 година, она је лепо уређено здање прилагођено потребама ученика и наставника.

 

ДИРЕКТОР

 

Име и презиме: Бранислав Арашков

Телефон: 013/ 859 349

е-маил:  арасковб@птт.рс

 

Биографија:

Рођен 29. 06. 1957. у Белој Цркви. У Белој Цркви  завршио основну школу и гимназију. У Вршцу завршио Вишу школу, а у Београду 2005. године дипломирао на Учитељском факултету. Отац троје деце. За време његовог мандата школа је реновирана у лепо и функционално здање.

 

ШКОЛСКИ ОДБОР:

 

председник школског одбора: Миодраг Петровић

телефон: 013/ 859 040

е-маил:

остали чланови школског одбора: Мирко Лалош, Жива Величковић, Негица Уршикић, Снежана Стојковић, Драгана Белобабић, Олгица Срдановић,  Снежана Влајковац и  Зорица Влајковац. .                                                   

 

Језичка структура:

Наставни језици: српски jezik

Материњи језик са елементима националне културе: 

Страни језици: енглески и руски језик

ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

 

школе у земљи са којима сарађује:

  • Основна школа „ Сава Мунћан“, Крушчица

школе у иностранству са којима сарађује:

  • Основна школа, Златица, Румунија

пrogrami i projekti u toku:

 

 

Специфичности: