Mesto:Kisač
Adresa:Železnička 3
PTT:21211
Opština:Novi Sad
Telefon:021/828-300
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Ana Vozar
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://osljudovitsturkisac.nasaskola.rs
Prvi e-mail:ludovitstur@neobee.net
Drugi e-mail:ludovitstur@mts.rs
Facebook:

OSNOVNA ŠKOLA „LJUDOVIT ŠTUR“ – KISAČ

 

Mesto: Kisač

Opština : Novi Sad

Adresa: Železnička 3,

              21211 Kisač

Telefon: 021/827-015, 021/828-300

Telefaks: 021/827-015

e-mail: ludovitstur@neobee.net

Web :

 

Prva  škola je bila sagrađena 1785. godine. Do 1936. godine, kada je bila sagrađena škola u Tankosićevu, Kisač je imao osam škola.Veliki uticaj na razvoj prosvetiteljstva je imala porodica Mičatek iz Kisača. Sadašnja zgrada je izgrađena 1968. godine. Prošle godine smo nadogradnjom dobili nove kabinete, novu zbornicu, svečanu salu i sanitarne čvorove. Škola raspolaže velikim dvorištem sa školskim terenima, dečjim igralištem i parkom.

 

DIREKTOR

Ime i prezime: Ana Gašparović

Telefon: 021/828-300

e-mail:

Biografija:

Ana Gašparović je rođena 04.05.1963. godine u Kisaču. Osnovnu školu je završila u Kisaču a gimnaziju u Bačkom Petrovcu. 1988. godine je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu – odsek slovakistika. Do 2001. godine je radila kao profesor slovačkog jezika i bibliotekar u Begeču i u Kisaču. Od 2001. godine je na mestu direktora OŠ „Ljudovit Štur“ u Kisaču.

 

ŠKOLSKI ODBOR:

predsednik školskog odbora: Nedeljko Lugonja

telefon: 021/827-090

e-mail: –

ostali članovi školskog odbora: Dr. Branka Bjelica, Ruženka Kovač, Ana Zaviš, Marina Zaviš, Ivana Muchova, Radojka Čeman, Juraj Kulik i Jan Filko

Jezička struktura:

Nastavni jezici: slovački i srpski jezik

Materinji jezik sa elementima nacionalne kulture:  slovački

Strani jezici: Engleski i nemački jezik

OSTALI PODACI O ŠKOLI

škole u zemlji sa kojima sarađuje: O.Š. „Jan Čajak“ Bački Petrovac

škole u inostranstvu sa kojima sarađuje:

Programi i projekti u toku:

Škola je učestvovala u:

-Projekat za trajno održiv razvoj

Interaktivne otvorene škole

Multimedijalne učionice podizanje profesionalne kompetencije nastavnika

Specifičnosti:

Nastava u našoj školi se izvodi dvojezično (na srpskom i slovačkom jeziku).Nije primećena nacionalna netrpeljivostŠkola izuzetno lepo sarađuje sa lokalnom zajednicom. Veliko i uređeno školsko dvorište sa sportskim terenima, rekvizitima za igru i puno zelenila