Mesto:Klenje
Adresa:Drinska 1
PTT:15357
Opština:Bogatić
Telefon:015/457-026
Školska uprava:Valjevo
Školski okrug:Mačvanski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://skolaklenje.edu.rs
Prvi e-mail:osklenje@ptt.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Подручје Општине Богатић обухвата 14 насељених места и 14 месних заједница, са просечном величином насеља од 27,4 км2, а у просеку живи 2.518 становника. По задњем попису имала је 34.770 становника.

Општина Богатић спада у један број од мање развијених Општина у Републици Србији. Насеља у Општини Богатић су међусобно повезана солидним асфалтним путевима.

У Општини Богатић постоји 6 (шест) осморазредних, 8 (осам) четвороразредних школа и 1 (једна) средња школа.

Основна школа «Лаза К. Лазаревић» налази се у Дринској улици број 1 у Клењу на раскрсници, у самом центру села. Настава се одвија у матичној школи и у 2 издвојена одељења. Матична школа има 8 учионица, 2 кабинета, библиотеку, фискултурну салу са 2 свлачионице, кухињу, зборницу за наставнике, канцеларију за директора, шефа рачуноводства, секретара. Школа има двориште са теренима за фудбал и кошарку.

Школа у С. Црнобарском има 3 учионице, канцеларију и терене за фудбал, одбојку и кошарку.
Издвојено одељење у Очагама имају 3 учионице и канцеларију.

Издвојене школе од матичне удаљене су 4-10 км.

Све учионице опремљене су потребним дидактичким материјалом и украшене дечијим радовима и цвећем, у циљу постизања што пријатније и опуштеније атмосфере за рад.

Кабинет за информатику има око 8 рачунара повезаних у мрежу и прикључених на Интернет, а користи се за наставу техничког образовања и информатику.

Школска библиотека је реновирана и фонд књига је значајно обогаћен. Сваке године купује се око 150 књига, како би ученици увек имали на располагању потребну школску лектиру, а наставници и учитељи стручну литературу.

Наша школа има игралиште за реализацију физичког васпитања у разредној и предметној настави. Већи терен је оспособљен за мали фудбал и рукомет, а мањи терен за кошарку и гимнастику. Фискултурна сала је делимично реновирана и има већину потребних реквизита и спортских справа.

У нашој школи постоји континуирана и ефикасна сарадња учитеља и педагошко-психолошке службе са родитељима и ученицима. Наша школа је отворена за индивидуалне разговоре са родитељима сваког дана од 10:00 до 14:00 часова у разредној настави и од 10:00 до 14:00 часова у предметној настави.

Безбедност наше школе је на високом нивоу. Капије се закључавају и тиме је спречен улазак нежељених лица у дворишта и објекат наше школе. Одлична је сарадња са Министарством унутрашњих послова, чији службеници редовно обилазе нашу школу. Недавно је инсталирана и опрема за видео надзор чиме је безбедност подигнута на још виши ниво.