Mesto:Barajevo
Adresa:Svetosavska 77
PTT:11460
Opština:Barajevo
Telefon:8300124
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Zorica Jovanović Stevanović
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.knezsimamarkovic.edu.rs
Prvi e-mail:osmvs@beotel.rs
Drugi e-mail:osbarajevo@gmail.com
Facebook:

Početkom septembra 2000 godine navršilo se pedeset godina od otvaranja Osnovne škole Barajevo broj četiri, u zaseoku Bagrdan. Otvaranje osnovnih škola na ovim prostorima trajalo je više od 100 godina, počev od 1843. godine kada je otvorena škola u Baćevcu, do 1. septembra 1950. godine, kada je otvorena osnovna škola u Bagrdanu.

Za proteklih pedeset godina postojanja i rada ova mala škola, koja je kao samostalna trajala samo dve godine spajanjem, pripajanjem i reorganizacijom škola izrasla je u ovako veliku školu, u školu gigant za koju kažemo da je najveća u Srbiji, ako ni po čemu drugom, ono po veličini i razuđenosti školskog reona i udaljenosti područnih odeljenja od matične škole. Školski reon se proteže od lipovice do podnožja Kosmaja i od Boračkog do Parcanskog visa sa prečnikom većim od 20 km.

Kao i mnoge druge i ova škola je počela u privatnoj kući, u jednoj učionici sa vrlo skromnim nameštajem. Jedna učiteljica radila je sa 27 učenika u sva četiri razreda, koji su sedeli u pet skamija. Nameštaj i nešto učila pozamljeno je od škole u Boždarevcu.

Primenom prve reforme školstva u Republici ova mala škola se spaja sa tek otvorenom Nižom gimnazijom u Barajevu, koja je počela sa radom 17.09.1952. godine sa 192 učenika od prvog do šestog razreda i pet nastavnika, od kojih su četiri bili učitelji.

Do izgradnje školske zgrade ova škola je radila u prostorijama nedovršenog Zadružnog doma u Bagrdanu, koje nisu odgovarale potrebama i zahtevima škole.Januara 1957 škola se uselila u novu zgradu. Broj učenika, odeljenja i nastavnika naglo raste, pa je ubrzo i ova zgrada postala nedovoljna da primi sve učenike.

Deset godina kasnije, u januaru 1968. godine škola se uselila u ovu današnju, savremenu i modernu školsku zgradu.

Osnovna škola „Knez Sima Marković“ je osnovana 1950. godine pod imenom „Miodrag Vuković-Seljak“. U sadašnjoj zgradi živi i radi od 1976. godine, a od septembra 2004 pod imenom „Knez Sima Marković“. U to vreme je svojim prostorom zadovoljavala postojeće potrebe, a svojim radomi infrastrukturom služila kao uzor. Danas je nedostatak prostora osnovi problem u funkcionisanju naše škole, koja je po mnogo čemu specifična.
Škola funkcioniše na 15 lokacija, a pohađa je 1620 učenika, dok nastavu izvodi 110 nastavnika. Ovako razuđena struktura područnih odeljenja u mnogome otežava unutrašnju organizaciju rada škole.
Matična škola sa sedištem u Barajevu, ima 1000 učenika, koji pohađaju nastavu u tri smene, i u koju dolaze đaci – putnici iz 10 sela barajevske opštine.