Mesto:GLOŽAN
Adresa:JOZEFA MARČOKA BB
PTT:21412
Opština:Bački Petrovac
Telefon:021/788-014
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Katarina Zima
Telefon direktora:021/788 014
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://jmdragutin.edu.rs
Prvi e-mail:jmarcok_dragutin@neobee.net
Drugi e-mail:jmarcok-dragutin@open.telekom.rs
Facebook:

OSNOVNA ŠKOLA „JOZEF MARČOK DRAGUTIN“ – GLOŽAN

 

Mesto: Gložan

Opština : Bački Petrovac

Adresa: Jozefa Marčoka bb,

             21412 Gložan

Telefon: 021/788 014

Telefaks: 021/788 014

e-mail: jmarcok_dragutin@neobee.net

      

 

Osnovna škola «Jozef Marčok Dragutin» u Gložanu osnovana je 1770. godine.

Celokupna nastava se izvodi na slovačkom jeziku (oko 93% Slovaka je u Gložanu), nastavni kadar je za skoro sve predmete stručan.Nova školska zgrada izgrađena je sredstvima mesnog samodoprinosa i puštena je u rad 1984. godine. U školskoj zgradi se nalaze dva odeljenja Predškolske ustanove  «Včielka» i jedno odeljenje celodnevnog boravka.. Fiskulturna sala dograđena je 1989. godine.Danas škola ima 168 učenika  raspoređenih u 9 redovnih i jedno odeljenje za decu ometenu u razvoju.U školi je zaposleno ukupno 34 radnika, od čega je 22 nastavnika od kojih većina nema puno radno vreme, te radi u dve ili čak tri škole

DIREKTOR

Ime i prezime: Katarina Zima

Telefon: 021/788 014

e-mail: jmarcok_dragutin@neobee.net 

Biografija:

Katarina Zima rođena 22.04 1959 u B. Petrovcu. Po struci profesor razredne nastave,23 godine radnog iskustva u struci. Ranije je radila u Osnovnoj školi Jan Čajak u B. Petrovcu.

Na dužnosti direktora nalazi se od 07.08 2007 godine

 

ŠKOLSKI ODBOR:

predsednik školskog odbora: Ondrej Zahorec

telefon: 021/788 272

e-mail:

ostali članovi školskog odbora:

 • Ondrej Chlpka

 • Maria Štajferova

 • Anna Kukučkova

 • Jaroslava Lovasova

 • Anna Vrškova

 • Vlastislav Kraljovski

 • Jan Bohuš

 • Jan Krasnec

                                                   

Jezička struktura:

Nastavni jezici: slovački jezik

Materinji jezik sa elementima nacionalne kulture: 

Strani jezici: engleski i nemački jezik

OSTALI PODACI O ŠKOLI

škole u zemlji sa kojima sarađuje:

 • Osnovna škola «Jan Amos Komenski», Kulpin,

 • Osnovna škola «Jan Čajak», Bački Petrovac,

 • Osnovna škola «Žarko Zrenjanin», Maglić,

 • Gimnazija «Jan Kolar», Bački Petrovac

škole u inostranstvu sa kojima sarađuje:

 • Osnovna umetnička škola, Holič, Republika Slovačka.

 • Osnovna škola, Šúrovce, Republika Slovačka

Programi i projekti u toku:

Specifičnosti:

Mala škola sa slovačkim nastavnim jezikom, koja neguje slovačku kultúru, tradiciju i folklor. Poštuje nacionalne različitosti. Centar je svih aktivnosti u lokalnoj sredini. Stvaramo, negujemo i koristimo prirodno okruženje škole.