Mesto:Bogojevo
Adresa:Maršala Tita bb.
PTT:25245
Opština:Odžaci
Telefon:025/875-614
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Zapadnobački
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:
Prvi e-mail:Skojabo@ptt.rs
Drugi e-mail:osbogojevo@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/Osnovna-kola-Joef-Atila-Bogojevo-145699035469563/?fref=ts

OSNOVNA ŠKOLA „JOŽEF ATILA“ – BOGOJEVO

 

Mesto: Bogojevo

Opština : Odžaci

Adresa: Kralja Petra I 103

              23245 Bogojevo

Telefon: 025/875-614

Telefaks: 025/875-614

e-mail: Skojabo@ptt.yu

Web : –

 

Na osnovu prvih pisanih zapisa iz 1767. godine moze se zaključiti da je već u to vreme u Bogojevu postojalo crkveno lice, Ger Antal, koji je pored crkvenih delatnosti veoma savesno i odgovorno obavljao i dužnost učitelja primereno onom dobu i vremenu. To nas navodi na konstataciju da je prva škola u Bogojevu imala verski karakter. Tadašnja opštinska vlast je za potrebe škole, prepustila jednu staru, trošnu kućicu pored crkve koja se sastojala iz jedne kuhinje i sobice u kojoj je živeo i podučavao decu, učitelj-pojac

Opština je tek 1824. godine dala svoj doprinos za izgradnju veoma skromne školske zgrade. U arhivi škole prvi pismeni zapisi datiraju iz 1926/27. školske godine. Iz tog perioda potiče i prvi zapisnik tadašnjeg Školskog odbora. U to vreme, škola u Bogojevu je dvojezična, sa šest razreda na srpskom jeziku i sa četiri razreda na mađarskom jeziku, sa zajedničkom direktorom i pet učitelja

Od školske 1943/44. godine škola je postala sedmorazredna osnovna škola.

Za vreme II. svetskog rata Bogojevo je bilo okupirano, a u školskoj zgradi je bila smeštena kasarna, da bi 24.10.1944. godine mesto bilo oslobođeno i nakon neophodnih građevinskih radova i popravki zgrade, 1945. godine škola ponovo otvara svoja vrata đacima. U školi je otvoren i VII. razred osnovne škole, škola dobija naziv Osmorazredna osnovna škola u čijem sastavu se nalazi i vrtić.

1963. godine, na predlog Nastavničkog veća uz odobrenje Školskog odbora, škola dobija naziv Jožef Atila i donosi se odluka da se svake godine , na dan rođendana tog istaknutog pesnika ,mađarske književnosti, slavi dan škole

1979. godine počinju pripreme oko izgradnje nove školske zgrade na novoj lokaciji. Radovi se završavaju 1982. godine, tako da je nova školska zgrada puštena u funkciju 1.septembra iste godine i time je škola otvorila đacima svoju kapiju u potpuno novim uslovima i okruženju, na opšte zadovoljstvo i radost svih meštana, roditelja, đaka i nastavnika

 

DIREKTOR

Ime i prezime: Edita Kovač

Telefon: 025/875-614

e-mail: skojabo@eunet.yu

Biografija:

Zovem se Edita Kovač, rođena sam 20.08.1961. godine u Somboru. Osnovnu školu sam završila u Bogojevu, zatim srednju ekonomsku u Subotici i konačno sam diplomirala, 27.02.1985. godine sa ocenom 9 (devet), na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku Pedagogije i stekla zvanje profesora pedagogije.

Stučni ispit sam položila 29.03.1988. godine sam dobrim uspehom.

Maternji jezik mi je mađarski, ali na istom nivou vladam i srpskim jezikom.

Radni odnos sam zasnovala u ovoj ustanovi, u svojstvu stručnog saradnika tj. pedagoga škole, 11.03.1985. godine, da bi od 16.09.2002. godine preuzela funkciju i dužnost direktora škole.

 

ŠKOLSKI ODBOR:

predsednik školskog odbora: Klara Šmit

telefon: 025/875-628

e-mail: /

ostali članovi školskog odbora: Petković Dragana, Marinković Vesna, Poturica Ruža,Mišković Petar, Bereš Rudolf, Hajnal Tibor, Mozer Atila, Kovač Margita

Jezička struktura:

Nastavni jezici: mađarski i srpski jezik

Materinji jezik sa elementima nacionalne kulture:  –

Strani jezici: Engleski i nemački jezik

OSTALI PODACI O ŠKOLI

škole u zemlji sa kojima sarađuje:

1. O.Š. «Kiš Ferenc» -Svilojevo

2. O.Š. «Petefi Šandor»-Doroslovo

3. O.Š. «Jožef Atila» -Kupusina

škole u inostranstvu sa kojima sarađuje: Ečenj u R. Mađarskoj

Programi i projekti u toku: «Mi želimo da pružimo više i bolje», Projekat je školskog razvojnog planiranja koji finansira Svetska banka. Sada je u toku implementacija projekta

Specifičnosti:

Sredina u kojoj se ova škola nalazi je multietnička, što čini školu veoma šarolikom i bogatijom, jer se susreću različite kulture i običaji i predstavnika sledećih naroda i narodnosti: srpskog naroda, mađara i roma.

Multikulturalizam je odlika ove sredine, koja i dolazi do punog izražaja zahvaljujući tolerantnosti i razumevanju svih žitelja ovog mesta, pa i škole kao obrazovne institucije