Mesto:Subotica
Adresa:Save Kovačevića 16
PTT:24000
Opština:Subotica
Telefon:024/546-862
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Severnobački
Direktor:Milodanović Marija
Telefon direktora:024/548-092
Telefon sekretara:024/546-862
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:https://www.osjovanmikic.edu.rs
Prvi e-mail:jmikicsu@mts.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

jovanmikicO ŠKOLI

Škola nekada, u mnogo čemu se razlikovala od današnje škole. Potrebe društva, nastavnika, roditelja i učenika bile su drugačije od današnjih, tako da je rad škole i program osnovno-školskog obrazovanja bio sasvim drugačiji od današnjeg. Učitelji i nastavnici bili su raspoređeni u školske organe: školski odbor, nastavnički savet, razredna veća, a radom škole koordinirao je upravitelj. Svoje znanje nastavnici i učitelji prenosili su iz generacije na generaciju i sa ponosom ih ispraćali u novi svet, novi život.

Škola je počela sa radom 1945. godine kod “Sanda“, preko puta sadašnje “Birografike“. Upravitelj je bila učiteljica Jelisaveta Jakovljević. Kao učiteljica je radila Anka Pešut a na mađarskom jeziku Marija Demeter i Dragutin Kovač. Školske 1953/54. godine, ova se uveliko proširuje, sa 16 odeljenja za osnovno obrazovanje i jedno zabavište. Te školske godine je škola proglašena osmogodišnjom i dobija ime “Jovan Mikić“ po borcu NOR-a koji je poginuo prilikom oslobađanja Subotice 11.10.1944. godine. Tada je osnovan prvi školski odbor čiji je predsednik postao Antun Tumbas. Školske 1956/57. godine, na nivou grada došlo je do reorganizacije i formiranje teritorijalnih škola, i za direktora škole imenovan je Erdelj Laslo. Školske 1957/58. godine, bilo je ukupno 820 učenika u 25 mešovitih odeljenja, od toga zabavište sa 80 dece.

Izgradnja sadašnje zgrade započeta je 1958. a otvorena 13.05.1959. godine. Konačno se ostvarila dugogodišnja želja učenika, nastavnika i roditelja. To je bila nova škola sa dobro opremljenim kabinetima bez fiskulturne sale koja od samog početka važi za jednu od cenjenih škola u gradu, o čemu govore brojne nagrade i priznanja. Seoba učenika bila je tokom maja 1960. godine. Do ovog perioda se radilo u pet školskih zgrada. Te iste godine obuhvaćeni su učenici srpske nacionalnosti od V/VIII razreda uz do tada već obuhvaćene učenike mađarske nacionalnosti.

1964. godine, izgrađen je fiskulturni poligon sa angažovanjem učenika od V/VIII razreda.

1973. godine, izgrađena je fiskulturna sala koja uz male adaptacije funkcioniše i dan danas.

14.05.1977. godine, na dan škole, u holu je otkrivena bista Jovan Mikic – Spartaka a ovom činu prisustvovala je i njegova porodica. Bistu je izradio poznati akademski vajar Sava Halugin. 13.05.1983. godine, bista je premeštena iz hola u školsko dvorište gde se i danas nalazi.

Škola je 10.10.1985. godine za izuzetne rezultate na polju vaspitno-obrazovnog rada dobila OKTOBARSKU NAGRADU GRADA SUBOTICE koja je dodeljenja odlukom Skupštine opštine Subotica. Tih godina našu školu posetile su mnogobrojne ličnosti iz javnog života naše zemlje. Između ostalih velika čast bila nam je ugostiti veliku književnicu Desanku Maksimović.

Vreme je na zgradi ostavilo traga, ali zahvaljujući velikoj brizi i entuzijazmu zaposlenih, ona je i danas prijatno mesto za boravak i rad učenika i nastavnika. Danas škola ima oko 600 učenika, koji prate nastavu na srpskom i mađarskom jeziku. Učenike obučavaju mladi stručni kadrovi, nastavnici razredne i predmetne nastave. U sklopu škole nalazi se i novi kabinet informatike, biblioteka koja broji oko 16.000 knjiga i produženi boravak. Škola poseduje i najsavremeniji video nadzor.

U našoj školi ukupno ima 29 odelenja, 20 na srpskom i 9 na mađarskom nastavnom jeziku.

U školi postoji produženi boravak i planiran je za jednu heterogenu grupu od 25 učenika (na srpskom i mađarskom jeziku od prvog do četvrtog razreda). Školu pohađa 549 učenika. Nastava se odvija u dve smene.

Prepodnevna nastava počinje u 7:30 za više razrede a u 7:45 časova za niže, posle podnevna u 13:30 za više razrede a u 13:45 časova za niže razrede i traje u zavisnosti od rasporeda časova. Na početku školske godine u pre podnevnoj smeni su niži razredi (od prvog do četvrtog), a u popodnevnoj viši razredi (od petog do osmog). U toku radnog dana između časova su odmori od 5 minuta, a između drugog i trećeg, odnosno, trećeg i četvrtog časa su veliki odmori od 15 minuta.
Smene se menjaju mesečno.

Naš cilj je da školu opremimo najsavremenijom tehnologijom kako bi učenike obrazovali na jedan moderan i savremen način koji će pratiti svetska dešavanja i potrebe. Ka tom cilju ići ce svaki naš korak.