Mesto:Hajdučica
Adresa:Valentova 3
PTT:26370
Opština:Plandište
Telefon:013/864-223
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Južnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.jjzmaj-ha.edu.rs
Prvi e-mail:jjzmaj@hemo.net
Drugi e-mail:
Facebook:

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ има седиште у Хајдучици у улици Валентова број 3, где се налази матична школа. Подручно одељење ове школе налази се  у Старом Лецу у улици Петефи Шандора број 32.

                   У школској 2006/07. години  школу похађа 154 ученика који су распоређени у 8 одељења у матичној школи и 2 комбинована одељења у подручној школи. При матичној школи постоји и једно одељење за рад са децом ометеном у развоју и једно одељење продуженог боравка. Наставу изводи 23 наставника разредне и предметне наставе. За несметан рад школе брину се још и директор, педагог, секретар, шеф рачуноводства, куварица, мајстор и помоћно особље. Од недавно при школи је и дечји вртић који похађа 46 малишана (32 у Хајдучици и 14 у Старом Лецу). За њихово васпитање и образовање задужене су 3 васпитачице.

                   Директор ове установе је Влајко Раковић.

 ОПШТИ ПОДАЦИ:

 –         Текући рачун школе је 840-989660-27 код Управе за трезор.

         Телефони: 013/864-223 – код директора

         013/864-103 – у секретаријату школе

         Факс: 013/864-103

         Е-маил: јјзмај@хемо.нет

         Wеб сите: www.јјзмај-ха. еду.yу