Mesto:Varda
Adresa:Varda
PTT:31263
Opština:Kosjerić
Telefon:+381 31/888-034,
Školska uprava:Užice
Školski okrug:Zlatiborski
Direktor:Đukić Mirjana
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osjordandjukanovic.edu.rs
Prvi e-mail:osjordandjukanovic@gmail.com
Drugi e-mail:
Facebook:

Prva škola na teritoriji Varde (selo u opštini Kosjerić) počela je sa radom 1909. godine u selu Godečevo, dok je dve godine kasnije počela sa radom škola u Makovištu. Škola u Vardi počela je sa radom 1931. godine, a kao potpuna škola 1959. godine. U to vreme brojno stanje učenika je bilo 500.

Osnovna škola u Vardi je mala seoska škola, udaljena od Kosjerića 18 kilometara i nalazi se na 860 metara nadmorske visine, ispod planine Povlen. Matična škola sa izdvojenim odeljenjima u Makovištu i Godečevu trenutno ima 100 učenika. Specifičnost škole je i to da veoma mali broj nastavnika ima punu radnu normu, tj. veliki broj nastavnika radi u dve i više škola. Svi nastavnici osim pomoćnih radnika svakodnevno putuju do škole.

Broj učenika se konstantno smanjuje, što zbog negativnog prirodnog priraštaja, što zbog migracije stanovništva(napuštanje sela).

U školskoj 2014/2015.godini, O.Š. „Jordan Đukanović“ koristila je pet zgrada za obavljanje svog obrazovno-vaspitnog rada.

skola-300x225

Matična škola u Vardi za svoj rad koristila je dve zgrade koje sadrže: šest učionica klasičnog tipa, adaptiran kabinet za informatiku, fiskulturnu salu, adaptiranu školsku biblioteka (u sklopu kancelarije za pedagoga), adaptiranu prostoriju za vannastavne aktivnosti, tri kancelarije, podrum i magacinski prostor.

Škola izdvojenog odeljenja u Makovištu montažnog je tipa. Izgrađena je 1979. godine, u dobrom je stanju zbog dobrog održavanja. Za svoj obrazovno-vaspitni rad koristi tri učionice (klasičnog tipa), od kojih se jedna od njih koristi kao fiskulturna sala u zimskom periodu. U okviru školske zgrade se nalaze: đačka kuhinja sa trpezarijom, sanitarni čvor za učenike i radnike škole, kao i nastavnička kancelarija u kojoj je smeštena školska biblioteka. U okviru školskog igrališta nalazi se asfaltirano igralište sa jednim košem i golovima za mali fudbal, odnosno golovima za rukomet.

Škola izdvojenog odeljenja u Godečevu sadrži: dve učionice klasičnog tipa (od kojih se jedna od njih koristi kao fiskulturna sala u zimskom periodu), i adaptiran sanitarni čvor za učenike i nastavnike. Druga zgrada se koristi kao đačka kuhinja sa trpezarijom. U školskom dvorištu nalazi se asfaltiran teren koji se koristi za mali fudbal i rukomet, ali sadrži i jednu koš tablu.

SNAGE ŠKOLE

 • entuzijazam i fleksibilnost  zaposlenih
 • dobri međuljudski odnosi
 • manji broj učenika po odeljenjima olakšava rad (individualni) nastavniku
 • mlad kadar i želja za poboljšanjem kvaliteta rada, želja za promenom
 • mala škola – dobra komunikacija između zaposlenih, učenika i roditelja
 • dobra saradnja na relaciji škola-roditelji-mesna zajednica
 • dobra saradnja sa lokalnom zajednicom i ostalim organizacijama
 • kvalitetan rad u vannastavnim aktivnostima
 • minimalno postojanje nasilja među učenicima kao i brzo i efikasno rešavanje istog
 • đački parlament (inicijative, akcije…)

SLABOSTI ŠKOLE

 • određen broj dece putuje svakodnevno do škole ili pešači preko 4 kilometra
 • veliki broj nastavnika radi u više škola

Opremljenost nastavnim sredstvima je različita u matičnoj školi i u izdvojenim odeljenjima. U izdvojenim odeljenjima postoje osnovna nastavna sredstva. U matičnoj školi postoji digitalni kabinet za informatiku sa 10 računara. U izdvojenom odeljenju u Makovištu nalaze se tri računara i prenosni računar sa video projektorom. Izdvojeno odeljenje u Godečevu raspolaže sa tri računara i prenosnim računarom sa video projektorom. Većina nastavnih sredstava u matičnoj školi su nabavljena posle 2002.godine i od tada Škola prati savremene tokove u onoj meri koliko joj to finansijski uslovi dozvoljavaju. U službi poboljšanja nastave, učenicima je na raspolaganju kabinet za informatiku. Učenici mlađih razreda imaju mogućnost korišćenja kabineta za realizaciju predmeta „Od igračke do računara“, a učenicima od petog do osmog razreda biće ponuđena informatika kao izborni predmet.