Mesto:Novi Sad
Adresa:Kraljevića Marka 2a
PTT:21000
Opština:Novi Sad
Telefon:021/472-1772
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.lola.edu.rs
Prvi e-mail:skola@ivololaribar.net
Drugi e-mail:
Facebook:

Prema pisanim dokumentima koji se nalaze u Matici srpskoj, Osnovna škola ”Ivo Lola Ribar” je osnovana na današnjoj lokaciji, davne 1809. godine. Naša škola je najstarija škola u gradu, a sa ovom dugogodišnjom tradicijom sigurno zaslužuje svu pažnju za njeno očuvanje, negovanje i razvoj. Istorijski gledano, bila je svedok mnogih dešavanja, uspona i padova ljudi koji su živeli i danas žive na ovom području.

Prostorni položaj škole je izuzetno povoljan, u neposrednoj blizini dva bulevara, pored saobraćajnica koje školu direktno povezuju sa udaljenim, urbanim delovima grada, kao što su Bistrica, Limani, Petrovaradin… Škola je u neposrednoj blizini centra grada gde se odvijaju razne kulturne i sportske manifestacije, čiji sadržaji se prenose u vaspitno-obrazovni rad sa decom.
Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Novi SadNastava za učenike od trećeg do osmog razreda se realizuje u dve smene, dok učenici prvog i drugog razreda nastavu pohađaju u prepodnevnoj i međusmeni(od 12.25 časova). Na ovaj način je omogućena uspešna saradnja učitelja, roditelja i učitelja iz boravka.

Produženi boravak je organizovan za učenike nižih razreda . Prostorije boravka imaju  sanitarni čvor, sopstveno dvorište, a u sklopu ponude je i opremljena kuhinja sa trpezarijom. Usluge produženog boravka koristi oko 25% učenika, a radno vreme je prilagođeno potrebama roditelja i njihovim obavezama (6- 17 časova).

Savremeno doba donosi i svoje opasnosti, a škola je rešenje pronašla u vidu škole ”zatvorenog” tipa; zgrada škole je sačinjena od dva krila, nalazi se na samom uglu a školsko dvorište se nalazi unutar zgrade, tako da nije dostupan slobodan ulaz bez kontrole. To predstavlja jednu od bitnijih specifičnosti škole, a ujedno su i zadovoljene potrebe roditelja i lokalne zajednice o zbrinutosti i bezbednosti svih učenika.

Zaposleni imaju viziju da škola postane estetski oplemenjena i modernije uređena ,sa prostorom u kojem će se negovati kultura ponašanja, tradicija i individualne potrebe učenika raznovrsnim nastavnim i vannastavnim sadržajima.