Mesto:Jabuka
Adresa:Trg Borisa Kidriča br.10
PTT:26201
Opština:Pančevo
Telefon:013/262-4059
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Južnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://osjabuka.edu.rs
Prvi e-mail:gocedelcev.jabuka@gmail.com
Drugi e-mail:
Facebook:

ОСНОВНА ШКОЛА „GOCE DELČEVJABUKA

 

Место: Јабука

Општина : Pančevo

 

Адреса:  Трг Бориса Кидрича 10

              26201 Јабука

 

Телефон: 013 / 624 – 059

Телефакс: 013 / 624 – 059

е-маил: гоцеделцев.јабука@гмаил.цом    

Wеб : –    

Основна школа „Гоце Делчев“ је основана одлуком Народног одбора општине Панчево бр. 5276/ 45. Школа се састоји из две зграде. Стара школска зграда је саграђена 1912. године и једна је од најстаријих у општини Панчево, а нова школска зграда је саграђена 1965. године. У склопу школе је и зграда у којој се реализује припремни предшколски програм и на сто метара удаљености је зграда у којој борави једна мешовита група деце од три до пет година (вртић).

ДИРЕКТОР

 

Име и презиме: мр сци. Биљана Ђуровић

Телефон: 013 / 624 – 059

е-маил:  гоцеделцев.јабука@гмаил.цом

 

Биографија:

Директор школе је постављен на дужност 10. 7. 2006. године и изабран је на мандатни период од четири године.

 

ШКОЛСКИ ОДБОР:

 

председник школског одбора: Драган Димчић

телефон: 064/ 850 7083

е-маил:

остали чланови школског одбора: Наташа Пешко, Вера Станоевски, Марјан Величковски, Душан Шарац, Биљана Ђуровић, Ласло Пушкаш и Бранкица Петров.

 

Језичка структура:

Наставни језици: српски jezik

Материњи језик са елементима националне културе:

Страни језици: енглески,француски и немачки језик

 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

 

школе у земљи са којима сарађује:

 

школе у иностранству са којима сарађује:

 

Програми и пројекти у току:

 

 

 

 

 

Специфичности: