Mesto:Inđija
Adresa:Dušana Jerkovića 1
PTT:22320
Opština:Inđija
Telefon:022/561-420
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Sremski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://dusanjerkovicindjija.edu.rs
Prvi e-mail:osdusanjerkovic@indjija.net
Drugi e-mail:
Facebook:

У центру града на најлепшем месту Инђије на углу две познате улице, смештена је основна школа «Душан Јерковић», која својим здањем и величином доминира овом простору још из друге половине XИX века. Ове школске године уписано је 894 ученика распоређено у 37 одељења матичне школе. У 2 издвојена комбинована одељења у Јарковцима имамо 24 ученика, од првог до четвртог разреда.

Кроз наставу наше школе прошло је преко стотину наставника, а тренутно у процесу реализације ГПР-а школе учествује 58 наставника, директор школе, психолог и педагог. 

Своја интересовања, креативност и могућност за додатне ваннаставне активности ученици изражавају у раду 34 секције, Дечјег Савеза Школе, подмлатка Црвеног крста, преко програма за развој, мир и толеранцију, есетског уређења школе и еколошке заштите животне средине, програм реализације Буквара дечјих права, школског маркетинга, програма здравствене заштите и активности за спречавање девијатног и деликвентног понашања ученика основне школе.

Сарадња школе и друштвене средине остварује се традиционално добро. Ученици ће својим учешћем обогатити све јавне манифестације организоване на нивоу града.

Школа остварује сарадњу са Црвеним крстом, Домом здравља, Центром за социјални рад, ОУП-ом, СО Инђија, ПУ «Бошко Буха», другим основним и средњим школама, предузећима, медијима.

Сарадња са родитељима кроз реализацију родитељских састанака, индивидуалних контаката одељенског старешине и стучних сарадника школе, а све у циљу сузбијања негативног понашања ученика који су предуслов за развој малолетничке деликвенције.

Школа ради у две смене. Сваке школске године значајна материјална средсва се инвестирају у иновацију наставних средстава и учила, набавку књига за школску библиотеку и естетско уређивање школског простора.

Донацијом АДФ-а, средствима СО Инђија и школе опремљен је информатички кабинет школе, направљена еколошка учионица.

У школи се празнује 25. Септембар – Дан Школе и 27. Јануар – Дан Светог Саве.

У школи се изучавају два страна језика: енглески и немачки. На општинским, окружним и републичким такмичењима организованим од Министарства просвете и спорта ученици наше школе увек остварују запажене резултате, тако да се за ОШ « Душан Јерковић» Инђија зна и изван наше општине.
Школа је укључена у процес школског развојног планирања и тим поводом оформљен је тим који окупља ученике, чланове колектива и локалну заједницу. 

У оквиру школског развојног плана написан је предлог пројеката којим се аплицира код Светске банке за средства којима ће се финансирати наставне и ваннаставне активности.

У школској 2009/2010 години школа се прикључила пројекту УНИЦЕФ-а, ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА. Уласком у овај програм школа је показала жељу и вољу да све своје потенцијале искористи како би школу учинила безбедном оазом другарства и знања.