Mesto:Subotica
Adresa:Petefi Šandora 19
PTT:24000
Opština:Subotica
Telefon:024/525-743
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Severnobački
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osdjurosalaj.rs
Prvi e-mail:osdjuros@eunet.rs
Drugi e-mail:direktor.osdjurosu@gmail.com
Facebook:

Danas škola takođe radi u dva objekta, na napred pomenutim adresama. Učenici se upisuju sa predviđenog upisnog područja, sa izvesnim odstupanjima. Upisno područje je veoma široko i obuhvata nekoliko mesnih zajednica.
Prema podacima iz 2013 godine školu pohađa 428 učenika, koji su raspoređeni u 24 odeljenja, 16 na srpskom i 8 na mađarskom nastavnom jeziku.
Specifičnost škole je u tome što školu pohađa veliki broj učenika romske nacionalnosti, koji su iz porodica pretežno raseljenih sa Kosova. Takođe, smatramo značajnim i to što škola (jedina u gradu) nema fiskulturnu salu, čemu pridajemo prioritet u narednom periodu, što se tiče materijalno – tehničkih uslova za rad. Nadamo se da ćemo u narednom periodu naići na razumevanje šire društvene zajednice, jer samo uz učešće svih struktura možemo rešiti naš višedecenijski problem.

Naša škola je 11. i 12. marta imala eksternu evaluaciju kvaliteta rada ustanove . Škola je ocenjena najvišom ocenom 4 , a po proceni eksternih evaluatora naša škola je dobila najveći broj četvorki , tako da je  to NAJJAČA ČETVORKA od preko 70 pregledanih škola u ŠU Sombor .