Mesto:Bočar
Adresa:Trg oslobođenja 4
PTT:23274
Opština:Novi Bečej
Telefon:023/789-209
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Srednjebanatski
Direktor:Tatjana Šutka
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://osdositejobradovicbocar.nasaskola.rs
Prvi e-mail:osnovnaskola@sezampro.rs
Drugi e-mail:skolabocar@gimelnet.rs
Facebook:
O nama
          Prvi podaci o radu škole potiču iz 1902. godine. Školu formira tadašnja opština ili spahija koja se stara za njeno izdržavanje i platu učitelja. Školska zgrada izgrađena od čerpića i cigalja, nalazila se ulici Pašićevoj br. 1 i u jednom delu zgrade u ulici Trg oslobođenja 4 gde se i danas nalazi. Od školskog inventara bilo je 25 komada školskih klupa sa četiri sedišta, dve školske table na nogare i jedan orman.
Prvi podaci o izvođenju nastave potiču iz 1909. godine. Izvodio je paroh Dušan Dimitrijeić. U periodu od 1909. do 1922. nema nikakvih pisanih dokumenata iz kojih bi moglo da se sazna o izvođenju nastave u školi. Učitelji su nastavu izvodili sa velikim brojem učenika u odeljenjima. Bilo je školskih godina kada se nastava izvodila u kombinovanim odeljenjima.
Januara 1946. godine u Bočar se doselilo 218 srpskih porodica. Njihovim dolaskom povećao se i broj stanovnika a samim tim i broj dece koja su bila obavezna da pohađaju osnovnu školu. Školske 1952-53. godine prva generacija zaršava osmi razred. Od tada pa i danas škola ima status osmorazredne škole.
Daljim radom škole, nametnula se potreba za povećanjem i osavremenjivanjem školskog prostora. Posle mnogo napora počinje 1977. godine da se pristupa realizaciji izgradnje škole u Bočaru, ali nažalost samo jednog dela predviđenog po projektu, a to je adaptacija i dogradnja postojeće zgrade u ulici Trg Oslobođenja br. 4. U adaptiranu i preuređenu školu nastavnici i učenici su se uselili 1980. godine.
Godine 1991. urađen  je projekat za izgradnju fiskulturne sale  i pripremljen  teren za realizaciju radova. Na žalost  do danas projekat nije realizovan, a za časove fizičkog vaspitanja  koristi se sala Mesne zajednice koja ne odgovara normativima.
U toku svog postojanja i razvoja škola je menjala i svoj naziv. Do 1952. godine zvala se državna narodna škola a zatim dobija novo ime Osmoletka Bočar koji nosi do 1960. godine. Od 1960. godine škola dobija ime “Dositej Obradović“ koje i danas nosi.
Naši najugledniji đaci, koji su otišli na dalje školovanje  i postigli značajan uspeh na različitim poljima su:

-Davidović  Sveto, rođen 1942. godine u Buševiću. Magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
-Drobac Milorad, rođen 1948. godine u Bočaru. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici
-Jankov Stojan, rođen 1935. godine u Bočaru. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
-Jankov Rada, rođen 1940. godine u Bočaru. Doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beču
-Košničar Milan, rođen 1927. godine u Bočaru. Doktorirao na Fakultetu fizičke kulture u Beogradu
-Ognjenović Aleksandar, rođen 1922. godine u Bočaru. Doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.
-Šegan Stevo, rođen 1952. godine u Bočaru. Doktorirao na prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu.

Trenutno osnovnu školu “Dositej Obradović“ pohađa 92 učenika a nastava se izvodi na srpskom jeziku. Ukupan broj zaposlenih u školi je 29 i većina njih su putnici. Iako je škola mala kadar je stručan što je prednost u odnosu na mnoge seoske škole.