Mesto:Babušnica
Adresa:7. juli 26
PTT:18330
Opština:Babušnica
Telefon:010/385-021
Školska uprava:Niš
Školski okrug:Pirotski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.dslazarevicbabusnica.edu.rs
Prvi e-mail:osbabusnica@open.telekom.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Основна школа „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници ( у периоду 1966-2002. школа је радила под именом „Иво Лола Рибар“), започела је са радом 1886.године. Данас је то највећа школа у општини, коју похађа 644 ученика, распоређених у 36 одељења ( 24 у матичној школи, 11 издвојених комбинованих одељења од првог до четвртог разреда у селима: Стол, Вава, Драгинац, Сурачево, Камбелевац, Проваљеник, Доњи Стрижевац, Братишевац, Доње Крњино, Горње Крњино, Радошевац, као и једно патронажно одељење ). Образовно-васпитни рад обавља 58 наставника и стручних сарадника, који изузетно велику пажњу поклањају сталном унапређивању квалитета и нивоа постигнућа ученика. У школи раде три административно-финансијска радника и седамнаест помоћно техничких радника.

U šestogodišnjem periodu u kome škola nosi ime “Despot Stefan Lazarević“ , školom upravlja Školski odbor , a rukovodeću ulogu ima direktor škole. Od 2002.godine direktor škole je Radmila Mladenović, diplomirani matematičar, koja je i sama bivši veoma uspešan učenik ove škole.

У матичној школи рад је организован у две физички издвојене зграде које чине функционалну целину и омогућују наставу у две смене у оквиру петодневне радне недеље.

Савремено организован васпитно-образовни рад изводи се у учионицама, кабинету за информатику, мултимедијалном кабинету и сали за физичко васпитање. Школа располаже библиотеком, спортским теренима, кухињом са трпезаријом, радионицом.

Најважнији циљ, чијем остваривању школа данас тежи, је напредак сваког ученика понаособ у складу са његовим могућностима и интелектуалним способностима, кроз активности у редовној, додатној, допунској настави и кроз рад секција ( литерарне, драмске, рецитаторске, новинарске, секције младих математичара, физичара, географа, шаховске, одбојкашке, кошаркашке ). Управо зато су ученици ове школе постизали и постижу традиционално добре успехе и у настави и у ваннаставним активностима. То нарочито илуструју остварени резултати на свим такмичењима организованим од стране Министарства просвете, што доприноси афирмацији самих ученика, школе и средине.

Škola je nosilac dveju značajnih nagrada: u okviru ekološkog programa “Zelena škola“’- treće nagrade na takmičenju u Vašingtonu za školsku 2002/2003.godinu; u okviru Projekta „Građanin“-druge nagrada na republičkom takmičenju u školskoj 2003/2004. godini.

Вера Цветановић, наставник српског језика у школи, добитник је годишње награде “Васа Пелагић“, за врхунска остварења у образовању, остваривши звање педагошког практичара године у Србији и Црној Гори за 2004. годину, као и Вукове повеље за 2007.годину.

У школској 2001/2002. години започете су активности везане за Школски развојни план ( Учешће на конкурсу у пилот фази ШРП ). Израђен је Развојни план као и пројекат “ Мултимедијални приступ настави“, којим је школа конкурисала за доделу гранта Светске банке и МПС РС. Реализација овог пројекта оцењена је од надлежног МП РС као један од три најуспешнија пројекта у пилот фази ШРП, због чега се школа нашла и на сајту Светске банке.

Реализацијом Развојног плана започетом школске 2002/2003. године, квалитет наставе и ваннаставних активности подигнут је на виши ниво, нарочито после набављања нове опреме: рачунара, видео пројектора, штампача, скенера, копир-апарата, графоскопа, већег броја касетофона, озвучења, дигиталне камере, дигиталног апарата и формирањем мултимедијалног кабинета у коме се настава изводи на савремен начин.

Velika pažnja posvećena je stručnom usavršavanju zaposlenih radnika. Nastavnici i stručni saradnici učestvovali su na brojnim seminarima u Beogradu, Nišu, Pirotu, ali i u samoj školi, čiji su voditelji bili eminentni stručnjaci iz raznih oblasti: dr Ivan Ivić, dr Ana Pešikan, dr Ratko Jankov, dr Miroslav Pavlović, dr Stevan Jokić, prof.dr Ljubica Prodanović. Mnogo je primera dobre prakse nastalih u školi, koji su predstavljeni prezentacijama, publikacijama u stručnim časopisima, na stručnim seminarima.

На XXИВ Специјализованом семинару о настави рачунарства и информатике у основним и средњим школама, који је одржан 18. јануара 2008.године у Сава центру у Београду, у оквиру теме Примери добре праксе, представио се тим наставника школе својим радовима из српског језика и математике. Представљање је било веома успешно и допринело је успешној промоцији школе, локалне средине и постигнутих резултата.

Посебно се издваја учешће једанаест тимова наставника на конкурсу Завода за унапређење образовања и васпитања “Креативна школа“, почев од школске 2005/06. године, од којих је седам радова уврштено у Базу знања, а школа је 2006.године награђена за највећи број радова који су ушли у Базу знања.

U periodu 2002-2008. godina realizovano je dosta projekata: TWINNING projekat, Multimedijalan pristup nastavi, Unapređenje obrazovanja Roma, Evaluacija za razvoj, Moja škola – škola bez nasilja (projekat MPS RS i UNICEF-a, a škola je među prvih pedeset u Srbiji u kojima se projekat realizuje počev od 2006.godine, a 26.februara 2008.godine škola je uvrštena među dvadeset šest prvosertifikovanih škola u okviru ovog Projekta), te Samovrednovanje i vrednovanje rada škole ( realizacija u toku).