Mesto:Čokot
Adresa:Maršala Tita 18
PTT:18250
Opština:Niš
Telefon:018/456-1553
Školska uprava:Niš
Školski okrug:Nišavski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://osdesmax.wordpres.com
Prvi e-mail:desmax@eunet.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

1922 – otvorena Osnovna ljkola u Čokotu u privatnoj zgradi Aksentija Lazića; prva učiteljica zvala se Ljubica Rorđević.

1923 – na inicijativu ucitelja Radovana Popovica pocela izgradnja ljkolske zgrade (dve ucionice i dva uciteljska stana ) na tadaljnjoj seoskoj utrini: izgradnju pomogli meljtani Novog Sela i Donjeg Medjurova.

1935 – podignuta ljkolska zgrada u Donjem Medjurovu i od tada deca osnovnu ljkolu pohadjaju u svom mestu.

1947 – pokrenuta inicijativa za izgradnju zdanja Zadrućnog doma na ljkolskom placu i pocelo se sa radovima, ali su oni obustavljeni 1949.g. a gradjevinski materijal je rasprodat.

1953 – cetvorogodiljnja osnovna ckola prerasta u osmogodiljnju i u peti razred su upisani ucenici iz Cokota, Mramora, Kruljca, Lalinca, Donjeg Medjurova i Novog Sela; zbog povecanog broja ucenika koriccene su i privatne zgrade u okolini, koje nisu udovoljavale pedagockim i higijenskim normama.

1956 – avausta zapoceta gradnja nove zarade (tri ucionice i dve kancelarije), a 1. novembra otpocela nastava u novoj zgradi; zbog velikog broja ucenika i dalje koriccene dve ucionice u kuci Draginje Lazic.

1957 – skola postaje maticna ljkola sa osam podrućnih odeljenja: Novo Selo, Lalinac, Bubanj, Donje Medjurovo, Gornje Medjurovo, Mramor, Mramorski Potok. Vec tada je imala 1078 ucenika.

1958 – u ljkoli formirana djacka zadruga „NOVO DOBA“ koja je te godine imala parcelu na kojoj je uzgajan hibridni kukuruz.

1976 – izvrljena dogradnja ljkolske zgrade.

2002 – 11. februara ljkola dobija novo ime „Desanka Maksimovic“ po nasoj znamenitoj pesnikinji, a u junu donosi svoj prvi ljkolski razvojni plan. U julu i avgustu je zavrljena rekonstrukcija starog dela ljkolske zgrade.

2003 – U januaru – 35 nastavnika zavrljilo edukaciju za program : “Ucionica dobre volje

2003 – Od januara do marta trajala edukacija nastavnog osob lja za primenu racunara u nastavi (edukaciju zavljilo 48 polaznika )

2003 – U februaru – oformljena NVO – “ Centar za podsticaj saradnje – roditelj – ucenik- nastavnik

2003 – U jesen ljkola opremljena modernom tehnologijom (nabavljeno 35 racunara, fotokopir aparat, skener i ljtampac )

2004 – U junu napravljen prvi susret sa firmom “ Ljnajder elektrik “, a ista firma je u septembru 2004 . godine uplatila donaciju od 3500 eura NVO-RUN za podrćavanje projekta o daljoj medusobnoj saradnji

2005 – Osnovna ljkola je u domen u kapitalnog investiranja i grade dobila dobila projekat za izgradnju balon sale za maticnu ljkolu u Cokotu u vrednosti od 100 000 EURA Takode je detaljno renovirana ljkolska zgrada u Lalincu ( obnovljena je fasada, zamenjeni su podovi , spuljteni su plafoni i uvedeno je centralno grejanje

2006 – Marta meseca ljkolu je posetio ministar finansija Mladan Dinkic

2007 – Ljkola je bila jedna od cetri u Srbiji koja je ucestvovala u projektu za zdravu pitku vodu Mariborske Livarne, u kojoj je pored nagrade ostvarila i posete Sloveniji sa najboljim ucenicima ljkole.