Mesto:Sirig
Adresa:Novosadska 1
PTT:21214
Opština:Temerin
Telefon:021/849-018
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Biljana Đuričić
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.danilozelenovic.edu.rs/
Prvi e-mail:sirig@neobee.net
Drugi e-mail:sirig@parabolanet.com
Facebook:

ISTORIJAT

    Sirig je po svom nastanku relativno mlado mesto, 2007. godine smo slavili 80 godina od postanka. Nalazi se na dvadeset kilometara udaljenosti od Novog Sada. Mesto se deli na stari i novi deo. Stari deo sela je nastao 1927. godine, pripreme i radovi na izgradnji naselja počele su u toku 1926. godine po naredbi Ministarstva za agrarnu reformu. Crveni krst je podigao na odgovarajućim placevima besplatno nekoliko desetina kuća. Do kraja 1927. godine u Sirigu su izgrađene 222 kuće, u deset ulica. Najveći broj doseljenih stanovnika došli su iz Vajske i Bođana, zatim iz Banatskog Sokolca itd. Pored brige za egzistenciju, pažnja doseljenika bila je usmerena i na razvoj i unapređenje sela. Tako se, uz opšte teškoće vezane za organizaciju života, javio i problem školovanja dece. Trebalo je izgraditi školu. Prostorije koje su korišćene u tu svrhu nalazile su se na pustari Sirig koju su koristili učenici sa obližnjih salaša. Njihova učiteljica je bila Darinka Kosanov koja je učila decu od prvog do četvrtog razreda. Pošto  prostorije nisu odgovarale nameni i bile su udaljene nekoliko kilometara od sela, u jednoj privatnoj kući otvorena je škola, ali se razmišljalo o traženju lokacije za gradnju nove škole. Nova zgrada osnovne škole podignuta je 1931. godine, u centru Siriga. Imala je četiri učionice koje su tada bile dovoljne. Prvi učitelj u ovoj školi je bio Kosta Vuković. Škola je postala središte u kome se, pored vaspitno obrazovnog rada odvijao kulturno-zabavni život mesta. Zgrada je proširivana 1963. godine, a 1980. je izgrađen novi deo zgrade koji je funkcionalno povezivao stari deo i fiskulturnu salu.

Staraskola1927

    Današnja škola „Danilo Zelenović“ dobila je ime po mladom intelektualcu Danilu Zelenoviću (1919-1944) koji je studirao medicinu u Pragu. Danilo je bio incijator okupljanja mladih u razne sekcije sportske, umetničke i kulturne. Mladi su organizovali zidne novine sa aktuelnim zbivanjima i zanimljivostima iz sela.  Značajna aktivnost je posvećena širem narodnom prosvećivanju. Organizovana su su predavanja za omladinu i odrasle. Danilo je bio aktivan borac u NOB, poginuo je 1944. godine u borbama na Rudniku.  Stanovništvo Siriga teško je stradalo u Drugom svetskom ratu, 13. aprila 1941. godine tu je bilo prvo masovno streljanje u staroj Jugoslaviji. Poginulo je ukupno 111 građana od toga 39 dece i omladine stare do osamnaest godina. Osnovna škola “Danilo Zelenović” osnovana je rešenjem Sreskog narodnog odbora u Novom Sadu, odsek za prosvetu pod nazivom OSNOVNA ŠKOLA U SIRIGU. Naziv je odlukom Zbora radnika škole, kasnije promenjen u sadašnji: OSNOVNA ŠKOLA “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG.

danilizelenovic

    Kada su 1927. godine solunski dobrovoljci dobili zemlju od Karlovačke patrijaršije i naselili ovu lokaciju, nastava se izvodila u privatnim kućama Milana Kojića i Bože Tomića, a potom na pustari “Savez”. Od 1931. godine nastava se izvodi u primerenijim uslovima u sopstvenom objektu od četiri učionice i dva stana za učitelje. Nastava se izvodila kontinuirano do 1941. godine. Nakon ratnih stradanja i povratka u Sirig, Sirižani odmah aktiviraju školu. Godine 1960. podignut je novi objekat koji se sastojao od četiri učionice i radionice za izvođenje nastave tehničkog obrazovanja. Godine 1976. u školskom dvorištu sagrađena je sportska hala sa dve svlačionice i sanitarnim čvorovima. Konačan, sadašnji izgled škola je dobila 1980. godine kada je dograđen novi deo objekta koji je funkcionalno povezao postojeći stari deo sa fiskulturnom salom.

izimijelepa

    Škola raspolaže sa 1850 m2 nastavnog prostora raspoređenog u četiri objekta koji su hodnicima funkcionalno povezani. Celokupna površina školskog prostora je 2686 m2 . U najstarijem delu objekta smeštena su tri odeljenja predškolskog uzrasta , kuhinja sa trpezarijom i kotlarnica . U novom delu objekta, koji se nastavlja na prethodni, a izgrađen je 1980. godine, smešteno je sedam učionica kabinetskog tipa, zbornica, kancelarije direktora , pedagoga, sekretara i šefa računovodstva kao i prostorija za ozvučenje objekta. U trećem delu objekta izgrađenom 1960. godine , u dve učionice smešteni su kabineti za biologiju , hemiju i muzičku kulturu , a u dve učionice koje su izbijanjem pregradnog zida spojene u jednu prostoriju smeštena je radionica . U nastavku ove zgrade nalazi se fiskulturna sala dimenzija 18 x 24 metra, sa dve svlačionice, kabinetom za nastavnika i spravarnicom.Od otvorenih površina škola poseduje asfaltno igralište dimenzija rukometnog igrališta, veliko dvorište i park u formiranju sa kultivisanim zasadom različitog rastinja. Asfaltno igralište , pored postojeće opreme za rukomet, i opremom za košarku može se eventualno urediti i za tenis . U školskom dvorištu završili smo izgradnju letnje – ekološke učionice. Učionica je višenamenska i može da se koristi za realizaciju sadržaja pojedinih nastavnih predmeta kao što su: poznavanje prirode, biologija, likovna i muzička kultura…

letnjaucionica