Mesto:Ralja
Adresa:Bate Mirkovića 23
PTT:11233
Opština:Sopot
Telefon:011/825-7013
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.canamarjanovic.edu.rs
Prvi e-mail:oscana@yubc.net
Drugi e-mail:
Facebook: