Mesto:Bačka Topola
Adresa:Svetosavska 9
PTT:24300
Opština:Bačka Topola
Telefon:024/715-443
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Severnobački
Direktor:Zorica Malacko
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.caki.edu.rs
Prvi e-mail:caki@stcable.co.rs
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/O-aki-Lajo-Cski-Lajos-I-164704066912274/?fref=ts

cakiO nama

Lajoš Čaki (1869-1936)

Lajoš Čaki se rodio 1869. godine u Novom Sadu kao sin Šandora Čakija i Lidije Varšanji. Bio je tkački radnik, da bi početkom  dvadesetih godina prošlog veka postao jedan od rukovodilaca vojvođanskog sindikalnog pokreta. Godine 1922. kao član ilegalne Komunističke partije biva osuđen na dvadeset godina zatvora, da bi 1927. godine bio ponovo osuđen kao jedan od organizatora štrajka glađu. Umro je 1936. godine u Lepoglavi, od posledica rana zadobijenih od strane zatvorskih čuvara.

Istorija OŠ „Čaki Lajoš“
Krajem pedesetih godina dvadesetog veka zaživelo je osmogodišnje osnovno školsko obrazovanje u Jugoslaviji. Bačkotopolsku nižu, nepotpunu mešovitu Gimnaziju „Madač Imre“ smenila je Osnovna škola „Petefi brigada“. Tokom školske 1956/57 godine sa njom su se organizaciono i upravno spojile i ostale škole na teritoriji grada, uključujući i nekadašnju Osnovnu školu „Aranj Janoš“. Direkcija centralne škole smeštena je u zgradu današnje Osnovne škole „Čaki Lajoš“, gde je ostala do 1960-tih godina, kada su otpočele sa radom dve osnovnoškolske ustanove. Istovremeno, tu su radila i poslednja odeljenja niže gimnazije, i održavani ispiti male mature, sve do školske 1957/58 godine.
Školski centar „Petefi brigada“ je uskoro morao da menja ime. Godine 1961. novootvorena poljoprivredna tehnička škola preuzela je naziv školskog centra. Tačnije, nazvana je Spomen škola „Petefi brigada“. Škola je izabrala ime Lajoša Čakija koje i danas nosi.

Osnovna škola „Čaki Lajoš“ uglavnom je škola za decu nastanjenu u istočnom delu grada ali nju pohađaju i učenici iz naselja u kojima je osnovnoškolsko obrazovanje ukinuto 1970-tih godina zbog malog broja dece i nemogućnosti da se formiraju razredna odeljenja.

Sedamdesete godine donele su mnoge promene. Škola je proširena novim krilom, a zatim je izgrađena i nova sportska hala, 1973. godine, jedina u gradu koja služi ne samo kao fiskulturna sala škole, već je i mesto za održavanje raznih takmičenja i kulturnih manifestacija otvorenih za široku publiku. Proširivanje zgrade škole, tj. izgradnja novog krila, sportske hale i sportskog terena u krugu dvorišta, finansirana je sredstvima mesnog samodoprinosa.
Škola je dobitnik nagrade Pro-Urbe 2002. godine.