Mesto:Bezdan
Adresa:Žrtava fašizma 25
PTT:25270
Opština:Sombor
Telefon:025/810-322
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Zapadnobački
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.bezdan.edu.rs
Prvi e-mail:bra@ravangrad.net
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/pages/OS-Bratstvo-jedinstvo-/267619166673558?rf=439160752817549

OSNOVNA ŠKOLA „BRATSTVO JEDINSTVO“ – SOMBOR

 

Mesto: Sombor

Opština : Sombor

Adresa: Trg Cara Lazara 9

Telefon: 025 / 22-364; 025 / 421-241

Telefaks: 025 / 22-364

e-mail: bra@ravangrad.net

 

Školski kompleks se sastoji iz tri ođekta:

1. Spratne zgrade izgrađene 1894. godine – učionički prostor

2. Prizemnog objekta iz 1850. godine – boravak, kuhinja, trpezarija, radionica i podrum za rekreaciju

3. Fiskulturne sale sa sportskim terenom

Od 1850. godine bila je namenjena vaspitanju i obrazovanju za potrebe katoličke crkve, a između dva svetska rata građanska škola. Posle II svetskog rata škola je osnovana 28.08.1956. i tada je bila učiteljska škola od 1956. do 1963., a od 1963. funkcioniše kao osnovna škola.

Dan Škole je 16.Novembar, ”Međunarodni dan tolerancije”.

 

DIREKTOR

Ime i prezime: Anđelija Brajović

Telefon: 025 / 22364; 421-241

e-mail: bra@ravangrad.net

Biografija:

 • MR. GEOGRAFSKIH NAUKA

 • 12 GODINA DIREKTOR

 • RADILA JE U SVIM PROFILIMA OBRAZOVANjA: OSNOVNO, SREDNjE, VISOKOŠKOLSKO

 • INSTRUKTOR ZA GRAĐANSKO VASPITANjE NASTAVNIKA OSNOVNE ŠKOLE

 

ŠKOLSKI ODBOR:

predsednik školskog odbora: Jeca Ilić

telefon: 025 / 38-850

e-mail: /

ostali članovi školskog odbora:

 1. EDITA SAKALI, pedagog

 2. CSABA DIOSY, profesor

 3. AGICA VIDAKOVIĆ-JOVANOVIĆ, profesor

 4. MARIJA ŠEREMEŠIĆ, peioner

 5. JANOVIĆ MARIJA, roditelj

 6. GROZDA MAUNIĆ, peioner

 7. ZORAN ČUVARDIĆ, roditelj

 8. LAJOS KASZA, peioner

Jezička struktura:

Nastavni jezici: mađarski i srpski jezik

Materinji jezik sa elementima nacionalne kulture: hrvatski i mađarski

Strani jezici: Engleski i nemački jezik

OSTALI PODACI O ŠKOLI

škole u zemlji sa kojima sarađuje: SVE ŠKOLE U SEVERNO I ZAPADNOBAČKOM OKRUGU

škole u inostranstvu sa kojima sarađuje: PROJEKAT ZA ŠKOLSKU 07/08 GODINU O.Š. “KISELjAK” U KISELjAKU, TUZLANSKI KANTON BIH

Programi i projekti u toku:

 • “ŠKOLA BEZ NASILjA KA PODSTICAJNOM OKRUŽENjU”-MPS-UNICEF

 • “ISTRAŽIVANjE BIOLOŠKOG UTICAJA UNIVERZALNOG JODIRANjA SOLI U SRBIJI” (INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE i ŠKOLA)

 • SVETSKA BANKA – KOMPONENTA DECENTRALIZACIJE “KA MODEL ŠKOLI”

 • MEDIJACIJAASERTIVNI

 • TRENING ZA UČENIKE

 • FORUM TEATAR

 • UČENIČKI PARLAMENT

 • TEMA “SARADNjA SA RODITELjIMA”

 • KLUB ZA UN SRBIJE “GLOBALNO PROMIŠLjANjE”

Specifičnosti:

 • MONUMENTALNOST OBJEKTA – SPOMENIK KULTURE VISOKE ZAŠTITE

 • JEDINA GRADSKA DVOJEZIČNA ŠKOLA – UČIMO 7 JEZIKA

 • CELODNEVNI BORAVAK SA KUVANIM OBROCIMA, ZDRAVA ISHRANA U ŠKOLI

 • ELEKTRONSKI DNEVNIK

 • VIDEO NADžOR, RAZGLAS

 • BOLNIČKO ODELjENjE PRI MC. “Dr. RADIVOJ SIMONOVIĆ”