Mesto:Alibunar
Adresa:Vuka Karadžića 4
PTT:26310
Opština:Alibunar
Telefon:013/210-0196
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Južnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osbratstvoijedinstvo.co.rs
Prvi e-mail:osalibunar@panet.co.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Историјат школе :


Osnovna škola ”Bratstvo i jedinstvo“ je obrazovno-vaspitna ustanova sa sedištem u Alibunaru i saizdvojenim odeljenjem u Seleušu. Škola ima 35 odeljenja od toga 14 u Seleušu. Prvi podaci o osnivanjuosnovne škole u Alibunaru potiču iz 1802. godine. Te godine školu je pohađalo 67 pravoslavnih učenika(Rumuna i Srba). Godine 1858. nakon ukidanja vojne granice, nastaje državna škola a od 1862. godinerazredi se razdvajaju prema nacionalnoj pripadnosti (Srbi i Rumuni a kasnije i Mađari). Od 1914. godineosnovna škola traje 6 godina, a nastava se odvija pre i posle podne. U ovom periodu sve do 1925. godineradi i jedan razred na nemačkom jeziku. Godine 1945. otvara se „progimnazija“ (od I do VII razreda), a od 1953. školovanje traje 8 godina.

Godine 1970. izgrađene su nove škole montažnog tipa u Alibunaru i Seleušu. Škola u Alibunaru nema fiskulturnu salu.

Škola u Seleušu postoji od 1786. godine i udaljena je 7km od Alibunara. Godine 1849. stara škola je pretvorena u kasarnu. U početku škola je bila četvorogodišnja, a kasnije je prerasla u šestogodišnju.Godine 1956. postaje osmogodišnja. Danas školu pohađa 465 učenika (322 učenika u Alibunaru i 143učenika u Seleušu). Na srpskom jeziku nastavu prati 382 učenika, a na rumunskom jeziku 83 učenika.