Mesto:Beograd
Adresa:Paunova 19a
PTT:11040
Opština:Voždovac
Telefon:+381 11 3983-590
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Mr Zdravka Marjanović
Telefon direktora:
Telefon sekretara:+381 11 3983-589
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://wwwosborastankovic-beograd.com
Prvi e-mail:skola@osborastankovic.rs
Drugi e-mail:borastankovic2011@gmail.com
Facebook:

Osnovna škola „Bora Stanković“ spada u one koje su se razvijale kroz duži vremenski period i u više etapa, nasleđujući tradicije dve stare škole. Današnja škola se nalazi u modernom stambenom naselju Banjica, a i sama zgrada se arhitektonski i prostorno potpuno uklapa u ambijent. Međutim počeci njenog razvoja sežu u dalju prošlost i vezani su za školu u selu Banjica i školu u tada beogradskom predgrađu Voždovac, tačnije njegovom gornjem delu koji se graniči sa Banjicom.
Gornji Voždovac, koji se prostirao između Voždovačke crkve i Trošarine imao je zvaničan naziv „Predgrađe Kraljice Marije“, po ženi kralja Aleksandra Karađorđevića. Sa razvojem naselja uporedo je tekao i proces povećavanja broja stanovnika zbog stalnog doseljavanja ljudi iz drugih krajeva zemlje, koji su dolazili tražeći bolje uslove za život i veće mogućnosti za posao. Rasla je potreba i razvijala se svest da je neophodno omogućiti deci iz naselja da pohađaju školu u svom kraju umesto da putuju do okolnih škola gde nije bilo dovoljno mesta za veliki broj novih đaka. Nastojanja i inicijative urodile su plodom, pa je 1929. godine rešeno da se u Predgrađu Kraljice Marije osnije nova škola, a da učionice budu smeštene u dve zgrade u vlasništvu Crvenog krsta. Odluka o osnivanju zvanično je objavljena rešenjem Ministarstva prosvete, broj 9966 od 18. februara 1930. godine. Dobila je ime kao i samo naselje „Kraljica Marija“.Po tadašnjem obrazovnom sistemu i ova osnovna škola je bila četvorogodišnja. U početku je imala četiri razreda i 150 učenika koji su bili smešteni u četiri učionice.
Međutim broj đaka se povećavao pa je već 1932. broj odeljenja povećan na sedam, a broj učenika se skoro udvostručio. Tako su se stvarali uslovi da se pokrene inicijativa za podizanje prostranije školske zgrade. I politika tadašnjih vlasti je išla u smeru izgradnje modernih školskih zdanja opremljenih savremenim sredstvima i po evropskim merilima. Tako je pored nekoliko novih u gradu, 1933. godine izgrađena zgrada u Predgrađu Kraljice Marije, u ulici Jove Ilića, za smeštaj već postojeće škole koja je koristila prostorije Crvenog krsta. Nova zgrada za školu“ Kraljica Marija“ izgrađena je po projektu Desanke Šanke Manojlović u stilu savremene arhitekture i imala je sve što je potrebno jednoj modernoj školi tog vremena. Za nastavu je bilo određeno 6 velikih i svetlih učionica u kojima je bilo predviđeno da uči oko 400 učenika. U okviru zgrade bile su gimnastička sala, dvorana za đačku trpezariju na spratu i đačko kupatilo. Postojala su i posebna odeljenja za kancelarije i stan za upravitelja.U susedstvu je uređen prostrani park sa cvećem i zelenilom. Ova škola je radila do 1945. godine pod imenom Kraljica Marija, ali burne političke promene posle Drugog svetskog rata dovele su do uspostavljanja novog socijalističkog sistema i obračuna sa svim što je podsećalo na staro doba i kraljevinu. U takvim uslovima je promenjeno i ime školi u „Narodna osnovna škola broj 23“. Godine 1953. ona je dobila novo ime „Bora Stanković“, po poznatom srpskom književniku, autoru čuvenih dela o životu i sudbinama ljudi vranjskog kraja krajem 19. i početkom 20. veka, kao što su drame „Koštana“ i „Tašana“, roman „Nečista krv“, veliki broj pripovedaka…
Bila je četvorogodišnja sve do 1957. kada je uvedeno osmogodišnje osnovno obrazovanje. Tako je povećan i broj učenika i nastavnika, a naravno i ostalih radnika škole. Godine 1966, školu je pohađalo 612 učenika u 16 odeljenja.
Na Banjici koja je do druge polovine 20. veka bila seosko naselje, postojala je od 1907 godine, mala seoska škola“Banjica“, podignuta u središnjoj ulici u selu, Paunovoj i to zalaganjem imućnijih Banjičana. Škola je 1931. godine zvanično nazvana „Car Lazar“.Ona nije sasvim odgovarala potrebama savremene nastave, ali se u njoj ipak opismenilo više generacija đaka iz naselja.Posle 1945. godine i uspostavljanja socijalističke vlasti ovoj školi je promenjeno ime u „Ivan Mažuranić“. Od 1969. godine u njoj su učenici pohađali prva četiri razreda pa bi zatim prelazila u osnovnu školu „Filip Filipović“ gde su završavali svoje osnovno školovanje do osmog razreda. To je učinjeno jer mala školska zgrada nije pružala mogućnosti za školovanje tolikog broja đaka u osam razreda. Od 1975. godine sva odeljenja su pripojena školi „Filip Filipović“. Međutim 1979. godine 12 odeljenja ove škole, sa nastavnim osobljem i imovinom premeštena je iz škole „Filip Filipović u školu „Bora Stanković“ i postala njen sastavni deo.
Upravo u to doba,krajem ’70. godina XX veka počela je izgradnja i formiranje novog urbanog modernog stambenog naselja na prostoru Banjice. Tada je započeto i podizanje nove velike školske zgrade koja je planirana da bude dovoljna za školovanje velikog broja đaka iz budućeg naselja koje se gradilo. Predviđeno je da se u tu zgradu useli postojeća škola „Bora Stanković“, koja se nalazila u zgradi predratne škole „Kraljica Marija“ čije tradicije nastavlja pod novim imenom. Izgradnja nove zgrade završena je početkom 1981. godine, a tačno 16 februara 1981. godine osnovna škola Bora Stanković je smeštena u novo veliko i savremeno opremljeno školsko zdanje. Od tada se ova škola nalazi na Banjici u Paunovoj ulici 19 a, a u staru zgradu škole u ulici Jove Ilića, smešten je Fakultet Organizacionih nauka.
Škola je potpuno prilagođena potrebama moderne nastave. Poseduje 31 učioniicu, 2 laboratorije, 7 kabineta, fiskulturnu salu, 2 učionice za nastavu tehničkog obrazovanja, čitaonicu i biblioteku, svečanu salu, zbornicu, 4 kancelarije, kuhinju, trpezariju, 3 pomoćne prostorije i zubnu ambulantu sa pratećim prostorom.
Školu pohađa preko 1300 učenika, a u neposrednoj nastavi u vaspitno-obrazovnom radu učestvuje oko 100 zaposlenih.