Mesto:Crkvine
Adresa:Crkvine
PTT:36321
Opština:Tutin
Telefon:020/572-3050
Školska uprava:Kraljevo
Školski okrug:Raški 2
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://osaleksasanticcrkvine.mojsajt.rs
Prvi e-mail:asantic@verat-net
Drugi e-mail:
Facebook:

O školi

crkvine

OŠ. Aleksa Šantić“ – Crkvine se nalazi u MZ.Crkvine u opštini Tutin. Prva škola u ovoj MZ-ci je izgrađena još 1933godine. Škola je nakon izvesnog vremena prerasla u jednu od većih škola u okolini po broju đaka. Zbog uvećanog broja đaka i nedostatka prostorija 1955 godine. Škola se useljava u novu i veću zgradu. Kako se iz godine u godinu povećavao broj đaka i nastavnika, stekli su se uslovi za formiranje dva isturena četvororazredna odeljenja u Žirču i Piskopovcu. Zgrada matične škole usled dotrajalosti se ruši 2003 godine. Na istim temeljima 2008 godine izgrađena je nova školska zgrada od 1500 m2 školskog i drugog prostora. U njoj ima osam savremeno opremljenih učionica,četiri potpuno opremljena kabineta,biblioteku sa 6000 hiljada knjiga. U školskom dvorištu koje je ograđeno nalaze se tereni za male sportove.

Misija škole je da podstiče stručno usavršavanje nastavnika za kreativan rad uz korišćenje adekvatnih i efikasnih metoda u cilju postizanja kvaliteta postignuća učenika i njihovog celokupnog razvoja uz partnerske odnose,međusobno razumevanje i uvažavanje svih aktera u procesu i razvijanje svesti o poštovanju ljudskih prava kao i ličnoj i zajedničkoj odgovornosti. Misija naše škole je takođe da podstiče lični razvoj učenika i nastavnika, da neguje međusobno uvažavanje i razumevanje. Da stvara pozitivnu klimu čime činimo da nam se učenici od najmljađih, koji dolaze iz predškolskih ustanova, kao i oni stariji da se osećaju sigurno,bezbedno,zadovoljno i srećno.

Vizija Škole želimo da postanemo škola u kojoj će u svakom odeljenju biti pozitivna atmosfera, gde će učenici rado dolaziti jer je nastava savremena, efikasna, kvalitetna i prilagođena potrebama i interesovanju učenika.