Mesto:Kikinda
Adresa:Dositejeva 53
PTT:23300
Opština:Kikinda
Telefon:023/022-844
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Severnobanatski
Direktor:Vesna Vasić
Telefon direktora:+381 230 22 844
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.6oktobar.edu.rs
Prvi e-mail:kispec@eunet.rs
Drugi e-mail:vasic.vesna@yahoo.com
Facebook:

OSNOVNA ŠKOLA „6. OKTOBAR“ – KIKINDA

 

Mesto: Kikinda

Adresa: Dositejeva 53,   

              23 300 Kikinda

Telefon: 0230/22-844

Telefaks: 0230/22-844

E-mail: kispec@eunet.yu

Web : –

OŠ „6. Oktobar“ radi po Nastavnom planu i programu za lako mentalno ometene učenike. U svom sastavu ima Dnevni boravak za umereno i teže mentalno ometenu decu i omladinu. Škola ima 21 odeljenje sa 160 učenika i 32 nastavnika. Kao specijalna OŠ „6. Oktobar“ je osnovana 1.01.1970. godine.

DIREKTOR

Ime i prezime: Drenka Tomić

Telefon: 0230/22-844

E-mail: kispec@eunet.yu

Biografija: Direktor škole je diplomirani defektolog oligofrenolog sa 32 godine staža u struci u OŠ „6. Oktobar“ u Kikindi. Dobitnik je Priznanja za izuzetno dugogodišnje zalaganje i postignute rezultate u radu sa decom sa posebnim potrebama, koje je dodeljeno od Skupštine opštine Kikinda u 2007 godini.

ŠKOLSKI ODBOR:

Predsednik školskog odbora: Velinka Krivokapić

Telefon: 0230/26-386

E-mail: /

Ostali članovi školskog odbora: Vesna Drljić,   Zlata Uzurov,   Gordana Koprivica,   Marija Cucić,   Ljubomir Doboš,   Zagorka Novakov,   Vera Đenge,   Branislav Stupar

Jezička struktura:

Nastavni jezici: srpski

Materinji jezik sa elementima nacionalne kulture:  –

OSTALI PODACI O ŠKOLI

Škole u zemlji sa kojima sarađuje:

SOŠ „Milan Petrović“ Novi Sad,

SOŠ „9 Maj“ Zrenjanin,  

SOŠ „Žarko Zrenjanin“ Subotica,  

SOŠ „Radivoj Popović“ Sremska Mitrovica,  

SOŠ „Vuk Karadžić“ Sombor

i osnovne škole u Kikindi

Škole u inostranstvu sa kojima sarađuje:

Dnevni boravak za umereno i teže mentalno ometenu decu i omladinu u Žombolju, Republika Rumunija

Programi i projekti u toku:

– Individualni obrazovni program za decu sa smetnjama u razvoju u okviru inkluzivnog programa.

– Edukacija roditelja dece sa smetnjama u razvoju

– Edukacija dece sa smetnjama u razvoju u gradskoj Biblioteci igračaka „ Čigra“

     

Specifičnosti:

OŠ „6. Oktobar“ je jedina osnovna škola na teritoriji Opštine Kikinda koja radi po Programu za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

Navedeni program sa decom sa smetnjama, izvode različiti profili stručnjaka: defektolozi: oligofrenolozi, tiflolozi, surdolozi, logopedi, reedukatori, specijalni pedagog, školski psiholog i predmetni profesori.