Mesto:Barič
Adresa:Obrenovački put 132
PTT:11504
Opština:Obrenovac
Telefon:011/870-1213
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Dragan Nenadić
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://skoladobrevolje.znanje.info
Prvi e-mail:www.skoladobrevolje.com
Drugi e-mail:skolabaric@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/Os14oktobarBaric/?fref=ts

Osnovna škola „14. oktobar“ u Bariču postoji već 131 godinu. Na proslavi prve godišnjice baričke crkve, 14. oktobra 1875. godine, Barič je dobio i svoju prvu školu. U temelje, zidove i pod baričke crkve uzidan je deo materijala Dragutinovog manastira Sveti Hristofor od koga su 1824. godine Paležani sebi sagradili crkvu, a preostali materijal uputili Bariču, zajedno sa ikonostasom koji je pripadao topčiderskoj crkvi, a bio poklon kneza Miloša Obrenovića tadašnjem Paležu, sadašnjem Obrenovcu. Crkva biva sagrađena 1874. godine. Sledeće godine sagrađena je i škola. Tom prilikom, sveštenik Radoje Dimitrijević u svojoj besedi kaže: „Prošle godine, potrudismo se, podigosmo ovaj sveti dom, a ove godine Božijom pomoći, podigosmo drugi, pored toga – dom nauke, a to je škola koja će kroz koji dan biti napunjena našim sinovima, jer čovek se sastoji od tela i duše, pa kako god što bi telo bez hrane moralo propasti, isto tako i duša mora propasti bez umne hrane – nauke i znanja…“. Sa školom u svojoj sredini i sa svojim učiteljima, aktivnim i mladim ljudima, Barič je brzo počeo da menja svoju fizionomiju i staje u red prvih sela Posavine.