Mesto:Bašaid
Adresa:Vojvođanska 65
PTT:23316
Opština:Kikinda
Telefon:023/068-033
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Severnobanatski
Direktor:Olivera Felbab
Telefon direktora:0230 469-048
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://osbasaid.edu.rs
Prvi e-mail:vladabl@ptt.rs
Drugi e-mail:osbasaid@gmail.com
Facebook:

Kada su meštani Male Kikinde preselili i osnovali selo Pašahid, 1777. godine, sa njima su došla i dva učitelja koji su vodili tadašnju školu. Škola je bila veroispovednog karaktera i imala je dva razreda I i II. Staranjem nad školom je bilo u dužnosti Crkveno-školskog odbora koga je birala Crkvena opština. Škola se nalazila na mestu današnjeg parka u centru sela. pored ovdašnje crkve, preko puta današnje crkve. Na celu škole bio je Školski upravitelj, Školski staratelj i Crkveno – školski odbor. U prvo vreme Školski upravitelj bio je sveštenik, a kasnije je biran među učiteljima. Za Školskog staratelja biran je pismeniji i poštovaniji meštanin iz redova Crkveno-školskog odbora.      

Današnji izgled škole datira iz 1972. godine, školom upravlja direktor i školski odbor. Školske 2006/2007. godine upisano je 355 ucenika raspoređenih u 15 odeljenja od prvog do osmog razreda u redovnoj nastavi i četiri razreda za rad sa decom sa posebnim potrebama. U radu sa učenicima, pored direktora, sekretara i administrativnog radnika, ucestvuje 28 nastavnika, bibliotekar i pedagog škole. Za rad kuhinje, školske kotlarnice i o higijeni skole brine 8 clanova pomoćnog osoblja. Škola ima veoma značajnu ulogu i u kulturnom i sportskom životu sela. U školskoj sali i u školskom dvorištu održavaju se trenii košarkaša, karatista i odbojkaša kako učenika naše škole, tako i žitelja sela. Škola ima veoma plodnu saradnju sa lokalnom zajednicom, zajednički obeležavamo Dan škole, Dan sela i seosku i školsku slavu .