Mesto:Vrbas
Adresa:M.Tita 118
PTT:21460
Opština:Vrbas
Telefon:021/706-431
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Verica Ožegović
Telefon direktora:021/700-8003
Telefon sekretara:021/706-431
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:https://www.omsvrbas.rs/
Prvi e-mail:muzickaskolavrbas@gmail.com
Drugi e-mail:direktor@mts.rs
Facebook:https://sr-rs.facebook.com/omsvrbas/

 

Google slika profilaoms_vrbas

ISTORIJAT ŠKOLE

 Niža muzička škola u Vrbasu osnovana je 1959. godine.Od početka su radili sledeći odseci:

– klavirski odsek,
– odsek harmonika,
– gudački odsek i
– duvačkin odsek

Nastava se izvodila na sledećim instrumentima:

– klavir,
– harmonika,
– violina,
– viola,
– violončelo,
– truba i
– flauta

Školu je u proseku pohađalo 120 učenika godišnje,a zaposleno je bilo 8 nastavnika. Direktori škole bili su: Milorad Vučetić od 1959. do 1962.godine, Stevan Gera od 1962. do 1963. godine, Branislav Cvejanović od 1963. do 1964.godine, a od 1964.pa do zatvaranja ponovo Milorad Vučetić.

Od 01. januara 1969. godine škola je ukinuta i pripojena ŠOMO u Kuli,a već iste godine, 03.oktobra, škola je pripojena Radničkom univerzitetu “Svetozar Marković-Toza“ u Vrbasu. A od školske 1986/87. godine škola se organizaciono povezuje sa Osnovnom školom „Petar Petrović Njegoš“ u Vrbasu i u okviru njene delatnosti ostvarivaće  nastavni plan  i program osnovnog muzičkog obrazovanja i predviđenog za posebno vaspitanje i obrazovanje.

U narednom periodu škola je upisivala godišnje u proseku  90 učenika, i to na dva instrumenta: klavir i harmonika. U proseku je radilo 5 nastavnika.

1995.godine Izvršni odbor SO Vrbas podnosi zahtev Vladi Republike Srbije o osnivanju OMŠ u Vrbasu.

Osnovnu muzičku školu u Vrbasu osnovala je Vlada Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ broj 49/95). Vlada je imenovala i privremeni Školski odbor, a ministar prosvete RS imenovao je vd direktora škole- Miru Vujičić, 22.01.1996. godine.

Od početka školske 1996./1997. godine škola je dobila i novu zgradu, tj. kuću starjeg zdanja u glavnoj ulici grada. A  01.03.1997. godine je i zvanično registrovana.

U školskoj 1996./1997. godini uvode se dva nova instrumenta: klarinet i gitara.

Problem većine muzičkih škola u to vreme bio je kadar. Deo nastave bio je stručno zastupljen a deo nestručno. Pored nastave instrumenta od 1. Do 6. razreda, kod duvača od 1.do 4.razreda, učenici starijih razreda 4.,5. i 6. obavezno imaju hor ili orkestar.

Predmet solfeđo pohađaju svi učenici škole. U 6.razredu, za šestogodišnje pohađanje, dobija se i četvrti predmet-teorija muzike. Ovaj predmet duvači su pohađali  najpre u 1. razredu a potom u 4. razredu.

Od 2001. godine za vd direktora OMŠ u Vrbasu imenovana je Verica Ožegović, a već od sledeće školske godine za direktora škole. Na ovoj funkciji je još uvek.

Od 2003. godine uveden je gudački odsek tj. izučavanje violine a potom i proširen trzački odsek sa tamburom: bas i e-prim.Škola trenutno ima 185 učenika i 5 odseka:

  • klavirski,
  • odsek akordeonista,
  • trzački(gitara,tambura),
  • gudački(violina)i
  • duvački

 

 

MOTO ŠKOLE: Reci mi i ja ću zaboraviti.Poduči me i ja ću se setiti.Uključi me u rad i ja ću naučiti!

VIZIJA

Želimo da poboljšamo uslove za rad učenika i omogućimo kvalitetnije izvođenje nastave, edukacijom nastavnika, nabavkom novih instrumenata, proširivanjem i oplemenjivanjem postojećeg školskog prostora, kao i proširivanjem interesovanjam za osnovno muzičko obrazovanje i van naše opštine. Želimo da uspostavimo bolju saradnju kako u Opštini Vrbas, tako i šire.Želimo veće razumevanje zainteresovanih grupa(lokalne zajednice…), više tolerancije, inicijative i zadovoljstava ličnim rezultatima.

POSEBNI PRIORITETI NAŠE ŠKOLE

BEZBEDNOST  UČENIKA

– KVALITETNA  NASTAVA – poboljšanje kvaliteta nastave uvođenjem principa evaluacije, edukacijom nastavnika za primenu novih nastavnih metoda i poboljšanja uslova rada.

– PROMOCIJA ŠKOLE – širenje informacija o kvalitetu rada škole radi privlačenja pažnje javnosti i budućih prvaka:

Promovisanje talenta u cilju njihove afirmacije,razvijanja takmičarskog duha, jačanje samopouzdanja. Obezbediti što kvalitetnije kulturne sadržaje radi razvoja kulture u gradu.

RAD NA INFRASTRUKTURI ŠKOL E – rad na proširenju radnih uslova uz izgradnju novog objekta, kao i obogaćenje svih materijalnih resursa u cilju kvalitetnije ponude pomoći učenika i nastavnika.

INTEZIVIRANjE SARADNjE PORODICE I ŠKOLE – podizanje nivoa motivacije roditeljaza aktivno učešće u svim oblicima rada škole sa njihovom decom, kao i podrška roditelja u izradi IOP-a, kako za nadarene učenike, tako i za učenike koji otežano savlađuju program.

U proteklih 8 godina vođena je evidencija zainteresovanosti dece za pohađanje OMŠ-e sa teritorije Opštine Srbobran, obzirom da je veliki broj dece bio prinuđen da putuje u Vrbas. U osnovnim školama na teritoriji Opštine Srbobran više puta je sprovedena anketa među učenicima 1. i 2. razreda, tako da se raspolaže podacima počev od školske 2006 – 2007. godine. Registracija ovog Izdvojenog odeljenjnja konačno je dobijena prošle školske 2014/2015.godine.