Место:Младеновац
Адреса:Краља Петра Првог бр.175
ПТТ:11400
Општина:Младеновац
Телефон:011/824-4191
Школска управа:Београд
Школски округ:Град Београд
Директор:Нада Торбица Ђокић
Телефон директора:011/8244-191
Телефон секретара:
Тип школе:Основна музичка школа
Сајт:http://musicmlad.com
Први e-mail:musicmlad@mts.rs
Други e-mail:musicmlad@open.telekom.rs
Facebook:https://www.facebook.com/Muzika-kola-Stevan-Hristi-Mladenovac-848109878667547/?fref=ts

Школа данас

Основна музичка школа „Стеван Христић“ у Младеновцу основана је 1994. године, захваљујући великом ентузијасти и њеном првом директору господину Аци Панићу. Школу годишње похађа између 160 и 170 ученика. Колектив школе чини 17 наставника и 6 запослених ван наставе. Од 1996. године директор школе је госпођа Нада Торбица Ђокић – професор клавира.

Током првих 14 година од оснивања, школа је радила у неодговарајућим просторним условима и недовољно добро опремљена, да би, захваљујући великом ангажовању запослених, од СО Младеновац (2006. године) било добјено проширење школског простора (са приближно 200 м2, на око 400 м2), а затим (2008. године) извршена и његова адаптација и опремање намештајем и наставним средствима. Школа сада располаже са 10 учионица и 3 канцеларије, а у школи постоје и наставничка соба и мала, лепо уређена концертна сала са полуконцертним клавиром.

Данашњи изглед сале ОМШ „Стеван Христић“ у Младеновцу

Današnji izgled sale OMŠ „Stevan Hristić“ u Mladenovcu

Данашњи изглед сале ОМШ „Стеван Христић“ у Младеновцу

Квалитет рада школе је из године у годину бивао све бољи, о чему говоре резултати школе постигнути на Републичком такмичењу и Фестивалу музичких и балетских школа Србије. Најуспешније такмичарске година од оснивања школе биле су 2005/2006., када су и екипа школе и камерни ансамбл на 50.Фестивалу музичких и балетских школа Србије у Зајечару освојили прву награду и 2006/2007. када је на Републичком такмичењу школа, иако једна од бројчано најмањих основних музичких школа Србије, освојила 4. место у тој конкуренцији.

Najava značajnih aktivnosti u OMŠ „Stevan Hristić“ u Mladenovcu

Најава значајних активности у ОМШ „Стеван Христић“ у Младеновцу. Захваљујући добром квалитету наставног кадра, залагању свих запослених, као и генерација истакнутих ученика школе, ОМШ „Стеван Христић“ је, од образовно-васпитне установе скромних могућности, током година прерасла у значајну културно-образовну институцију у граду Младеновцу, развијајући најразноврсније облике сарадње, како са институцијама културе, тако и са образовним институцијама, са СО Младеновац, радним организацијама и удружењима, желећи да нађе и задржи своје место и значај, пре свега у локалној заједници, а онда и шире.Основно музичко образовање у ОМШ „Стеван Христић“ стекло је до сада преко 400 ученика. Међу њима није мали број и оних који су наставили школовање у средњим музичким школама и на факултетима музичке уметности у земљи и иностранству.

 

Nastup sadašnjih i bivših učenika i profesora na humanitarnom koncertu

 

 

 

 

 

 

Наступ садашњих и бивших ученика и професора на хуманитарном концерту

Захваљујући таленту и преданом раду наших ученика и професора имамо за собом учешће на великом броју такмичења, на којима је освојено преко 500 награда, од чега је готово половина првих. Многе од њих освојене су на Републичким такмичењима и Фестивалима музичких и балетских школа Србије, на којима сваке године учествујемо.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ

Трајање школовања у ОМШ „Стеван Христић“ је различито у зависности од одабраног главног предмета. У случају да је главни предмет клавир, хармоника, виолина или гитара, школовање траје 6 година, ако је главни предмет неки од дувачких инструмената – флаута, кларинет или труба школовање траје 4 године, док основно музичко образовање за соло певање траје 2 године. Поред наставе главног предмета, која се одржава 2 пута недељно, ученици, у зависности од тога који инструмент и разред похађају, имају обавезу похађања и наставе солфеђа, теорије музике или групног музицирања.

За децу која желе да постану редовни ученици музичке школе обавезно је полагање пријемног испита у циљу процене музичких способности, а веома је важно повести рачуна о усклађивању трајања школовања у музичкој, са трајањем школовања у основној школи.

За децу која желе да се припреме за полагање пријемног испита ОМШ „Стеван Христић“ организује припремну наставу током три последње суботе маја месеца, након чега, (почетком јуна) следи полагање пријемног испита, а затим и упис ученика у први разред.

Редовна концертна активност школе обухвата одржавање:

– Концерата ученика и професора на завршетку сваког класификационог периода

– Интерног часа класе сваког професора (најмање 4 пута годишње)

– Јавних часова одсека

– Заједничких концерата музичких школа региона (3-4 пута годишње, увек у другој школи)

– Концерата за ученике И-ИВ разреда основних школа Младеновца у сали Центра за културу (2 пута годишње по 3 концерта, за укупно око 2.000 ученика основних школа)

– Презентација музичких инструмената за ученике ВИИ разреда основних школа

– Концерата духовне,оперске и етно музике за ученике ВИИИ разреда основних школа

– Новогодишњег концерта под маскама за ученике музичке школе млађег узраста

– Новогодишњег концерта старијих ученика и професора школе

– Концерта поводом школске славе Свети Сава

– Завршног концерта ученика у сали школе – сваке године у другој половини јуна

– Концерта поводом Дана школе – сваке године у другој половини јуна

Koncert bivše učenice Jelene Rakić, koloraturnog soprana, uz klavirsku saradnju pijanistkinje Jelene Popović održan je 26.09.2008.

Концерт бивше ученице Јелене Ракић, колоратурног сопрана, уз клавирску сарадњу пијанисткиње Јелене Поповић одржан је 26.09.2008.

Ученици и професори школе су отворени за сарању и редовно се укључују у:

– Разноврсне манифестације организоване поводом обележавања занчајних годишњица у граду

– Програме библиотеке „Деспот Стефан Лазаревић“

– Програм доделе Новогодишњих пакетића у радним организацијама у Младеновцу

– Новогодишњи програм у организацији Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине са посебним потребама, који се сваке године одржава у Сали Центра за културу

– Програме отварања изложби ликовних радова ученика основних школа Младеновца

– Програме отварања изложби ликовних радова полазника ликовне радионице „Контура“

– Програм отварања Ускршње изложбе у Музеју града Младеновца

– У различите програме поводом обележавања Дана СО Младеновац сваке године 02. августа

Manifestacija "Muzički tobogan" - decembar 2008. godine

Манифестација „Музички тобоган“ – децембар 2008. године

Школа је организатор разноврсних концерата:

– Концерата бивших ученика

– Концерата ученика различитих одсека средњих музичких школа и ФМУ

– Концерата за предшколске установе

– Хуманитарних концерата ученика, бивших ученика и наставника

– Концерата млаог хора школе у сарадњи са гостима – бившим полазницима малог хора (2-3 пута годишње)

– Завршног концерта „Турнира музичких школа“ – сваке године у другој половини маја

– Заједничких концерата ученика завршних разреда – крајем маја

– Солистичких концерата најбољих ученика – током јуна

Школа је организатор манифестације „Турнир музичких школа – Меморијал Аца Панић“

„Турнир музичких школа – Меморијал Аца Панић“ је Регионално такмичење основних музичких школа за клавир, хармонику, виолину, гитару, флауту, кларинет, трубу, соло певање и камерну музику. Манифестација се одржава сваке године у другој половини маја на пет локација: Концертна сала школе, Мала сала школе, Велика сала Центра за културу, Сала Гимназије у Младеновцу и Пленумска сала СО Младеновац. Циљеви одржавања манифестације су: да што већем броју ученика буде пружена прилика да се такмичи; да током припрема за такмичење (и самог такмичења), буду сагледане могућности сваког ученика, како би наредне године најбољи ученици били припремани за Републичко такмичење или Фестивал музичких и балетских школа Србије; да се анимирањем широке базе, што боље сагледају ученичко-наставнички ресурси којима школа располаже, како би се њиховим правилним вођењем дошло до што боље и квалитетније школе у целини; да се, на ненаметљив начин, квалитетом издвоје, и као такви подрже, наставници са најбољим разултатима; да се дође до бољег квалитета свирања ученика на годишњим и завршним испитима; да се боље сагледа квалитет ученика и школе у односу на друге ученике и школе у рагиону, као и да се подстакне размена искустава и негује сарадња међу наставницима школа региона, узимајући у обзир многе сличности, али и многе њихове разлике, како би учећи једни од других, сви заједно што више напредовали.

 

Koncert Katarine Đorđević - apsolventa FMU u Beogradu 27.04.2009. god. u sali škole, klavirski saradnik Uki Ovaskainen

Концерт Катарине Ђорђевић – апсолвента ФМУ у Београду 27.04.2009. год. у сали школе, клавирски сарадник Uki Ovaskainen

Посебан значај школа придаје сарадњи са музичким школама из других градова и држава, са факултетима музичке уметности, са реномираним уметницима, који су одржали низ значајних концерата и предавања у сали школе, али и са бившим ученицима школе, од којих су многи наступали, на концертима организованим поводом Дана школе, узимали учешћа на хуманитарним концерима у организацији школе, или одржавали своје солистичке концерте у сали школе.

Почев од школске 2007/08. школа за своје ученике и професоре редовно организује радионице комуникације увек различитог и интересантног, садржаја, које веома доприносе развијању позитивне радне атмосфере, а тиме и квалитету рада установе у целини.

 

Muzička škola, Mladenovac

Радионица комуникације за ученике одржана 04.04.2009. у Сали школе

Muzička škola, Mladenovac

Радионица комуникације за ученике одржана 04.04.2009. у Сали школе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обележавање Дана Општине Младеновац 02. августа 2009. године, за ОМШ „Стеван Христић“ била је прилика да, узимајући учешћа у манифестацији „Младеновачки корзо 21. века“, обележи петнаестогодишњицу свог рада, почев од оснивања школе 1994. године. Младеновчани који су 02. августа били на платоу испред школе имали су прилику да виде двадесетоминутни филм – ретроспективу о раду школе почев од њеног оснивања, који је заснован на архивском материјалу (фотографијама и видео – записима). Поред тога приказан је и слајд шоу са фотографијама са свих, за школу значајнијих дешавања од 1994 до 2009.

На платоу испред школе била су постављена два велика паноа (210×130), на којима су биле изложене фотографије са најзначајнијих концерата, такмичења и путовања, као и списак свих одржаних концерата, остварених у сарадњи са установама образовања, културним установама и различитим организацијама, удружењим, као и реномираним уметницима. Поред паноа, на платоу испред школе био је изложен и плакат са фотографијама свих признања освојених од оснивања школе до данас, тако да је сваки бивши ученик, који се такмичио током школовања, поред многобројних фотографија изложених на паноима, могао поново да види и сваку своју диплому са уписаном наградом и бројем освојених поена.

Садашњи, бивши и будући ученици школе извели су том приликом краћи музички програм, који су наши суграђани са пажњом пропратили и наградили аплаузима. Истога дана, са почетком у 12 сати, бивша ученица Ана Станковић и професор Владан Кулишић наступили су у оквиру програма Свечане седнице СО Младеновац.

 Obeležavanje Dana Opštine Mladenovac 02. avgusta 2009. godine

Обележавање Дана Општине Младеновац 02. августа 2009. године.