Mesto:Vršac
Adresa:Trg pobede 4
PTT:26300
Opština:Vršac
Telefon:013/834-581
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Južnobanatski
Direktor:Tatajana Mrđa
Telefon direktora:013/834-581
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna muzička škola
Sajt:https://msjosifmarinkovic.edu.rs/
Prvi e-mail:msvrsac.adm@gmail.com
Drugi e-mail:pomocnik@msjosifmarinkovic.edu.rs
Facebook:https://www.facebook.com/vrsackamuzickaskola/

Muzička škola ”Josif Marinković”, Vršac

 

Kao rezultat kontinuiranog profesionalnog i stručnog rada profesora, od školske 2008/09. otvorena je i srednja muzička škola i upisana je prva generacija talentovanih učenika, obrazovnih profila: muzički izvođač, muzički saradnik – teoretičar i muzički saradnik – etnomuzikolog, čime je škola otvorila novu istoriju muzičkog i kulturnog života grada. Posle 14 godina postojanja  u školu je upisano 343 učenika u osnovnoj školi i 54 učenika u srednjoj  školi na 12 odseka (klavir, violina, violončelo, harfa, harmonika, gitara, tambura, kontrabas, flauta, klarinet, udaraljke i solo pevanje).

Sa  našim talentovanim učenicima, pored stručnih i kvalitetnih profesora, rade i mentori iz drugih ustanova. Po našem godišnjem programu redovno predviđamo i stručno usavršavanje nastavnika, koje se ostvaruje kroz seminare u organizaciji Ministarstva prosvete. Profesore upućujemo na seminare, a oni takođe u sopstvenoj organizaciji posećuju majstorske kurseve kod eminentnih svetskih umetnika, te se  pored pedagoškog rada, bave i koncertnim i scenskim izvođenjem.

Mentori i spoljni saradnici su veoma visokom ocenom ocenili njihov rad i rezultate naših  učenika, postignute na takmičenjima i festivalima, kao što su: Republičko takmičenje, Festival muzičkih i baletskih škola Srbije, Festival flauta Srbije, Međunarodni susreti harmonikaša u Puli, Euroregionalno takmičenje „Alma Kornea Jonesku“ u Temišvaru, Međunarodno takmičenje u Ohridu, Međunarodno takmičenje drvenih duvača u Požarevcu, Murski festival gitare u Sloveniji, Gitar art festival, Međunarodno takmičenje „Anton Eberst“ u Novom Sadu, Međunarodno takmičenje „Bruna Špiler“ u Herceg Novom, 45. Festival muzičkih i baletskih škola Srbije u Kragujevcu, zatim Internacionalni festival horova u Bijeljini, Međunarodni muzički festival u Aranđelovcu, Takmičenje harmonika u Smederevu i drugim.Pomenućemo samo neke od nagrada: