Mesto:Smederevska Palanka
Adresa:10. oktobra br.13
PTT:11420
Opština:Smederevska Palanka
Telefon:026/317-490
Školska uprava:Požarevac
Školski okrug:Podunavski
Direktor:Jasmina Milekić
Telefon direktora:026 317490
Telefon sekretara:026 317490
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:https://msbtrudic.edu.rs/
Prvi e-mail:ms.btrudic@gmail.com
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/MSBozidarTrudic/

Muzička škola u Smederevskoj Palanci postoji još od 1975. Godine, sami počeci škole i prva godine su bile najteže, tako da je škola zvanično otvorena školske 1985/1986.godine.

Prvih godina škola je opstala zahvaljujući nesebičnoj i velikoj pomoći muzičke škole “Dr. Vojislav Vučković” iz Beograda.

Godine truda i napornog rada su prošle, škola je zaslužila da dobije i zvaničan naziv. Od 1991. godine Škola nosi naziv po srpskom kompozitoru i dirigentu Božidaru Trudiću (1911-1989) – jednom od najvećih umetnika i intelektualaca koje je iznedrila Palanka. Božidar je studirao kompoziciju u klasi Stevana Hristića i Josipa Slavenskog, i dirigovanje, sa Krešimirom Baranovićem i Mihajlom Vukdragovićem. Pored komponovanja bio je i profesor na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, kao i direktor Muzičke škole “Kornelije Stanković” u Beogradu. Iz njegovog stvaračkog opusa izdvojili bi smo 2 simfonije (Balkanska i Simfonija u jednom stavu), Koncert za violinu i orkestar, koji je premijerno izveo violinista Branko Pajević sa Beogradskom filharmonijom pod upravom Živojina Zdravkovića, 23. aprila 1954. godine, zatim koncert za violončelo i orkestar. Napisao je niz kamernih i solističkih kompozicija, kao i horova i pesama uz pratnju orkestra. Palanci je posvetio “Kantatu rodnom kraju” koju su izveli Miroslav Čangalović i Dušan Trbojević 1970. godine povodom proslave 850 godina Palanke.

Od jednog malog odeljenja od zvaničnog osnivanja i samo dva odseka škola je napredovala i razvijala se. Tako, da se danas možemo pohvaliti sa ukupno osam odseka i pet nastavnih predmeta.

Našu školu ne čini samo jedno odeljenje u Smederevskoj Palanci, imamo i odeljenja u Lapovu, Velikoj Plani, Svilajncu, Petrovcu na Malvi.
Osnovnu muzičku školu Božidar Trudić ukupno pohađa 377 učenika, ima ukupno 43-oje  zaposlenih od toga su 35-oro natsavnici.

PETROVAC NA MLAVI

Izdvojeno odeljenje Osnovne muzičke škole „Božidar Trudić“  iz Smederevske Palanke u  Petrovcu na Mlavi počelo je sa radom školske 1988/89.godine, od kad datiraju prvi Samoupravni sporazumi o dugoročnoj poslovnoj saradnji, broj 117  od 01.09.2016.godine, a Odluka o davanju saglasnosti za rad odeljenja muzičke škole doneta je na Skupštini opštine 01.10.1981.godine. U izdvojenom odeljenju u Petrovcu na Mlavi danas postoje četiri odseka: odsek za klavir, odsek za solo pevanje, odsek za gitaru i odsek za harmoniku. Nastava se izvodi u prostorijama Narodnog univerziteta-Kulturno-prosvetni centar , ulica Petra Dobrnjca broj 179.

LAPOVO

Izdvojeno odeljenje Osnovne muzičke škole „Božidar Trudić“  iz Smederevske Palanke u Lapovu počelo je sa radom školske 1991/92.godine .U  odeljenju u Lapovu danas postoje dva odseka: odsek za klavir  i odsek za harmoniku . Nastava se izvodi u prostorijama Kulturno-turističkog centra  „Stefan Nemanja“, a na osnovu Odluke br.020-102/13-I-04 od 06.06.2013.godine Skupštine Opštine Lapovo, kojom se daje saglasnost za produžetak Ugovora br.020-207/03-03 od 11.07.2003. o korišćenju prostorija Kulturno-turističkog centra „Stefan Nemanja“ , ulica Njegoševa broj 33.

SVILAJNAC

Izdvojeno odeljenje Osnovne muzičke škole „Božidar Trudić“  iz Smederevske Palanke u  Svilajncu počelo je sa radom školske 1994/95.godine od kada neprekidno radi i razvija se. Odluka kojom je osnovano izdvojeno odeljenje Osnovne muzičke škole „Božidar Trudić“ iz Smederevske Palanke, doneta je na sednici Skupštine opštine Svilajnac 08.10.1994.godine, broj 020-29/94-04-10 . Naknadno je doneta još jedna Odluka Skupštne opštine Svilajnac broj 06-36/07-04-3, dana 28.09.2007.godine, kojom je data saglasnost za rad i osnivanje istutenog odeljenja Osnovne muzičke škole „Božidar Trudić“ u Svilajncu. U izdvojenom odeljenju u Svilajncu danas postoje dva odseka: odsek za klavir  i odsek za harmoniku .Nastava se izvodi u Poljoprivredno-veterinarskoj školi sa domom učenika, ulica Kralja Petra Prvog broj 64

VELIKA PLANA

Izdvojeno odeljenje Osnovne muzičke škole „Božidar Trudić“  iz Smederevske Palanke u  Velikoj Plani počelo je sa radom školske 2006/07.godine. Skupština opštine Velika Plana donela je Zaključak broj 037-23/2005-I dana 30.06.2005.godine, kojim se daje saglasnost za početak rada izdvojenog odeljenja, a nakon toga je i izvršeninspecijski nadzor od strane Opštinskog prosvetnog inspektora, te je sačinjen izveštaj o utvrđivanju ispunjenosti propisanih uslova za otvaranje izdvojenog odeljenja broj 610-14/2005-III-04 od 09.12.2005.godine, kojim je utvrđeno da su ispunjeni propisani uslovi. U izdvojenom odeljenju u Velikoj Plani danas postoje pet odseka: odsek za klavir, odsek za klarinet/saksofon, odsek za solo pevanje, odsek za gitaru i odsek za harmoniku, a nastava se izvodi u prostorijama „Doma omladine“ Velika Plana, ulica Kosovska broj 17.

MATIČNA ŠKOLA

Počeci osnovnog muzičkog obrazovanja u Smederevskoj Palanci datiraju od 1970. godine, na osnovu postojećih dokumenata, a nastava se odvijala u prostorijama tadašnjeg Doma omladine „Brana Jevtić“. 1981. godine formira se Odeljenje za osnovno muzičko obrazovanje u okviru Osnovne škole „Olga Milošević“.  18.06.1985. Odbor Muzičkog odeljenja uputio je zahtev Samoupravnoj interesnoj  zajednici  osnovnog obrazovanja  radi donošenja odluke o formiranju Škole za osnovno muzičko obrazovanje, koja bi bila u okviru zadružne škole „25. maj“ u Smederevskoj Palanci kao OOUR-a.  Nakon toga škola je formirana 6.09.1985. godine i iste počela sa radom prve školske godine 1985/86. godine. U matičnoj školi danas postoji sedam odseka: odsek za klavir, odsek za violinu, odsek za klarinet/saksofon, odsek za flautu, odsek za solo pevanje, odsek za gitaru i odsek za harmoniku.

Kontakt telefon je 026 317490 za sva izdvojena odeljenja matične škole.