Mesto:Bačka Topola
Adresa:Glavna 84
PTT:24300
Opština:Bačka Topola
Telefon:024/715-504
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Severnobački
Direktor:Roža Dioši
Telefon direktora:024 715504
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://somobt.5mp.eu/web.php?a=somobt
Prvi e-mail:somobt@stcable.net
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100013965671814

 

  O nama …U našem gradiću sa oko 18000 stanovnika, od 1966. god. postoji škola za osnovno muzičko obrazovanje.Osvrnemo li se, s radošću možemo konstatovati,da je broj učenika bio i ostao u stalnom porastu.Bilo kada da se zamislimo pred neizvesnom budućnošću, odgovore potražimo u bogatoj prošlosti.Toliko joj dugujemo, a još odgovorniji smo u pogledu sutrašnjice.

  Sedište Muzičke škole nalazi se u adaptiranom objektu starom skoro 100 godina.Raspolažemo sa pet učionica i koncertnom salom, kapaciteta 80 sedišta, u kojoj se inače odvijaju časovi solfeđa, teorije muzike, probe hora i orkestara, đačkih koncerata, ali i radionica muzičkog zabavišta.Dvonedeljno u njoj nastupaju naši učenici u okviru đačkog koncerata, javnog časa, u njoj polažu ispite, tu se odvijaju gostovanja učenika drugih muzičkih škola i umetnika. Opremljenost nam raste iz godine u godinu, stare instrumente zamenjujemo novim.U bačkotopolskoj Muzičkoj školi rade i nastavnici koji su nekada bili njeni učenici, pa su joj se vratili po sticanju višeg stepena obrazovanja.Ima i nastavnika koji su se tek sada pridružili našem kolektivu. Nastojimo i uspevamo da na najbolji način budemo prisutni u kulturnom životu našeg grada.

  Ogledalo stručne osposobljenosti svakako je činjenica da od, godišnje u proseku 25 učenika,njih četvoro-petoro budu primljeni u srednju muzičku školu na odsek nekog od instrumenata ili teoriju muzike. Od pre desetak godina, talentovani učenici svoje sposobnosti mogu proveriti na raznim festivalima, državnim i inostranim takmičenjima.Pedagozi učenike pripremaju na osnovu klasičnih kriterijuma.Uz sve to, mora postojati i urođeno muzička inteligencija, teoretska potkovanost, odličan osnovni obrazovni princip i bogato praktično iskustvo. Učenici su u prilici da poslušaju svoje vršnjake, i time da steknu uvid u sopstvene domete.Htenja, snaga, znanje, upornost su u podjednakoj meri prisutni, kako u učenicima, tako i njihovim nastavnicima.Naša škola održava vezu najduže sa pobratimljenim gradom Sentešom, osam godina sa Njiređhazom, Vitkovom-Čehoslovačka, sa muzičkim školama iz Rumunije itd.