Mesto:Beograd
Adresa:Straše Pindžura 1
PTT:11030
Opština:Čukarica
Telefon:011/354-6831
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Milena Antović
Telefon direktora:011 3546831
Telefon sekretara:011 3572643
Tip škole:Srednja muzička škola
Sajt:http://lisinski.edu.rs
Prvi e-mail:mslisinski.beograd@gmail.com
Drugi e-mail:sekretarijat.lisinski@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/muzickaskolalisinski/?paipv=0&eav=AfaA9vTmYom9Ga_T5QMVrdPiY6tIMMThIelPnWasblrpqrUEMLHjkRHtqc-V64gbTHo&_rdr

Istorijat

U godini osnivanja, školu je upisalo 68 učenika koji su pohađali nastavu klavira, harmonike i harfe. Za direktora je imenovan Dušan Protić, profesor solfeđa, koji je školu uspešno vodio punih trideset godina (1953-83).

Tokom prve tri decenije rada škola je stekla ugled i poštovanje, razvijajući se u školu koja vodi računa o učenicima, profesorima i lokalnoj zajednici. U tom periodu, u matičnoj školi na Banovom brdu i izdvojenim odeljenjima na opštini Čukarica (naselja Žarkovo i Železnik), Obrenovac i Lazarevac, broj učenika je porastao do 450.

Aktiv solfeđista (sleva na desno),  1977/78. godina: Žika Simonović, Milenka Avalić, Radmila Pavlović, Ljiljana Antonijević, Dušan Protić – direktor škole, Radmila Janković, Radmila Starčević.

Početkom sedamdesetih godina otvara se i novi odsek škole za duvačke instrumente koji podrazumeva nastavu flaute, trube i trombona, a uvodi se i nastava violončela. Povodom 25 godina rada škole, na lokaciji matične škole, izgrađena je nova zgrada sa šest učionica, čiji je prostor, u tom trenutku, bio dovoljan za funkcionisanje kompletne nastave.
Odlukom Ministarstva prosvete 2000. godine škola dobija i status srednje muzičke škole, kada započinje novi period razvoja. U radu se osetio polet koji je rezultirao podizanjem ukupnog izvođačkog i pedagoškog nivoa rada.
U periodu od 2004. do 2007. počeo je ozbiljan rad na dogradnji škole iz sopstvenih sredstava i sredstava đačkog samodoprinosa. Godine 2006. delimično su završeni radovi na dogradnji dve učionice i nove koncertne sale, a tokom leta i na delu suterena gde su sagrađene još dve učionice i novi prostor za biblioteku i arhivu. Ovim proširenjem znatno su se popravili prostorni uslovi rada, kako u broju učionica, tako i u kvalitetu prostora. Najveći značaj za rad škole i prezentaciju rada učenika i profesora ima nova koncertna sala sa 90 mesta – prostran i svetao prostor za sve vrste koncertne delatnosti škole, od internih i javnih časova, koncerata najmlađih, godišnjih, solističkih ili maturskih ispita srednjoškolaca.

Od otvaranja srednje škole 2000. godine, dotadašnje školsko takmičenje je reorganizovano i postaje Pozivno takmičenje „Memorijal Dušan Protić”, u čast i sećanje na prvog direktora i kolegu koji je svoj radni i profesionalni vek uložio u razvitak škole. U cilju poboljšanja motivacije učenika i poređenja sa radom i rezultatima učenika drugih škola, a pre svega učenika srednjih škola, na takmičenje se pozivaju najbolji učenici iz muzičkih škola Srbije i inostranstva, kao i njihovi nastavnici koji učestvuju u radu žirija. Dodatni kvalitet pozivnog takmičenja jeste pedagoško savetovanje koje se održava na kraju svakog takmičarskog dana, kada se dodeljuju diplome učesnicima i nagrade najbolje plasiranim takmičarima, kao i konstruktivni razgovori profesora škole sa članovima žirija. Pored stručnog dela, takmičenje ima i vaspitnu ulogu kroz upoznavanje učenika iz različitih sredina i razvijanja drugarstva i kontakata sa učenicima iz Srbije i inostranstva.
Škola redovno organizuje niz koncerata povodom proslave Dana škole u najboljim koncertnim salama u Beogradu: Kolarčeva zadužbina, Galerija fresaka, Paviljon Cvijeta Zuzorić, Etnografski muzej, sala Studentskog kulturnog centra, Galerija Progres, Atrijum Narodnog muzeja, Sala Skupštine grada, Kulturni centar Vlade Divljan, sala Teatra na Banovom brdu, Kulturni centar Čukarica.