Mesto:Zrenjanin
Adresa:Trg slobode 7
PTT:23101
Opština:Zrenjanin
Telefon:023/561-104
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Srednjebanatski
Direktor:Jelena Grbić
Telefon direktora:023 561104
Telefon sekretara:023 561104
Tip škole:Srednja muzička škola
Sajt:https://www.josif.edu.rs/
Prvi e-mail:office@josif.edu.rs
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/josif.zrenjanin/

Istorijat škole

Zrenjanin, grad od davnina značajan kao političko-upravni, privredni i kulturni centar ima tradiciju bogatog muzičkog stvaralaštva.

Postoje podaci o razvijenom muzičkom životu još iz sredine 19. veka. Organizatori i nosioci muzičkog života u to vreme su bili muzički entuzijasti, a muzički ansambli su se najčešće formirali po nacionalnom i verskom kriterijumu. Tako su ostali zabeleženi nastupi učenika Muzičkog društva srpske crkvene opštine 1867. godine, koncert rimokatoličke muzičke škole 1873. godine, Srpskog crkvenog pevačkog društva 1879. godine, Velikobečkerečko pevačko društvo (1889) i druga. Godine 1899. u gradu je osnovana i Bečkerečka filharmonija koja je davala po dva do tri koncerta mesečno.

skola-josif-marinkovic-adaptirana-1990-godine-1-150x150
Dugogodišnja tradicija u organizovanju muzičkih priredbi podrazumevala je i gostovanje muzičara iz drugih krajeva. Nastupali su interpretatori vokalne i instrumentalne muzike, kao i muzičke grupe iz drugih sredina – češka opera, studenti muzike iz Madrida i drugi. Svi ovi koncerti su bili dobro posećeni što ukazuje na veliku zainteresovanost građana za muzičke manifestacije. Ova muzička tradicija nastavljena je odmah posle završetka Prvog svetskog rata.

Nakon oslobođenja grada i završetka Drugog svetskog rata trebalo je nastaviti razvijen muzički život i obogatiti novim vrednostima jednu kulturu – muzičku – koja je sve više postajala potreba širokih društvenih slojeva. Zapažala se težnja da se nešto učini na organizaciji muzičkog života u gradu. Postepeno su se počeli formirati mnogi horovi i orkestri pri osnovnim školama, jedinicama JNA, u organizacijama privrednih i društvenih delatnosti itd. Ovim ansamblima rukovodili su muzičari, a oni su – kao i članovi ansambla – bili ljudi različitih zanimanja, iz svih društvenih slojeva.

prva-generacija-nize-muzicke-skole

Ovakav posleratni razvoj muzičkog života nametnuo je potrebu školovanja muzičkih kadrova – potrebu za osnivanjem muzičke škole u gradu.

Pripreme za otvaranje muzičke škole počele su tokom 1947. godine.

Po dobijanju rešenja Ministarstva prosvete, godine 1948. osnovana je muzička škola pod imenom Gradska niža muzička škola. Školi je bilo odobreno otvaranje klavirskog, gudačkog i duvačkog odseka. Te godine upisano je u I razred oko 150 učenika.

Škola je počela sa radom u zgradi koja se nalazila u ulici Ive Lole Ribara broj 46. Od novembra 1949. godine preseljena je u novu zgradu na Trgu slobode broj 7, gde se i danas nalazi.

Već sa završetkom prve generacije učenika Gradske niže muzičke škole (školske 1953/1954) osećala se potreba za osnivanjem srednje muzičke škole, jer je dobar deo svršenih učenika želeo da nastavi školovanje.

Godine 1961. Ministarstvo prosvete NR Srbije dalo je saglasnost za otvaranje Srednje muzičke škole u Zrenjaninu, te je škola počela sa radom školske 1961/1962. godine. Srednji stupanj škole imao je dva odseka: teorijsko-nastavnički i umetnički. Od te školske godine niža i srednja škola čine jedinstvenu muzičku školu pod nazivom Muzička škola „Josif Marinković“.

Godine 1963. Statutom škole određen je 13. maj – dan smrti Josifa Marinkovića, kompozitora čije ime nosi škola – kao Dan škole.

Sa reformom školstva 1974/1975. godine, srednja muzička četvorogodišnja škola bila je podeljena na dva stupnja. Tada je škola nosila naziv Osnovna organizacija udruženog rada (OOUR) za posebno muzičko vaspitanje i obrazovanje. Od 1977. do 1983. godine škola radi u sastavu Obrazovnog centra “Koča Kolarov“ Zrenjanin. Reformom školstva 1983. godine i ukidanjem dvostepenog srednjoškolskog sistema, te rasformiranjem pomenutog Obrazovnog centra, muzička škola postaje jedinstvena četvorogodišnja srednja škola, noseći svoj raniji naziv – Muzička škola “Josif Marinković“. U školi se od tada nastava izvodi kao individualna, grupna i odeljenska.

prva-generacija-srednje-muzicke-skole

Muzičkom školom „Josif Marinković“ rukovodilo je šesnaest direktora ili vršilaca te dužnosti. Svi su oni svojim radom i zalaganjem nastojali da poboljšaju uslove rada škole, da unaprede njen rad, prošire njenu delatnost i afirmišu je u društvenoj sredini. Među njima su: Mitrović Katica (profesorka srpsko-hrvatskog jezika; 1948), Parlić Dimitrije (profesor muzičko-terijskih predmeta; vd, 1948–1949); Napholc Tibor (nastavnik violončela; vd, 1949), Perović Milanka (profesorka srpskohrvatskog jezika; 1959-50), Konjević Marko (profesor drvenih duvačkih instrumenata; 1951–1961), Pleštić Vladimir (tada penzionisani direktor muzičke škole „Stanković““; vd, 1961–1962), Kirćanski Boško (profesor muzičko-teorijskih predmeta; 1962–1968), Linjački Jelena (profesorka muzičko-teorijskih predmeta; vd, 1968), Omorac Dušan (profesor muzičko-teorijskih predmeta; 1968–1978), Adamov Marija (muzikološkinja; vd, 1978), mr Stojanović Saveta (profesorka istorije; 1978–1983), Šujica Sofija (profesor geografije; 1983), Negovanović Živorad (profesor fizičkog vaspitanja; 1983–1996), Obradović Milorad (profesor matematike; 1996–2012) i Grujić Mileta (kompozitor; 2012–2014). Od novembra 2014. godine na mesto vršioca dužnosti, a potom i direktora škole, postavljena je Danijela Radaković Derikrava (profesorka klavira).

Pomenuti rukovodioci su svojim predanim radom omogućili da Muzička škola „Josif Marinković“, više od sedamdeset godina postojanja, istraje u ulozi jednog veoma značajnog stožera kulturnog života grada.

Više podataka o istorijatu naše škole možete pronaći u knjizi:

Mr Saveta Stojanović, Muzička škola “Josif Marinković“ 1948–1998, Atelje FORSA, Zrenjanin, 1998.

Tekst priredila:

Aleksandra Milosavljević Vrebalov, muzikolog