Mesto:Gračanica
Adresa:
PTT:38250
Opština:Gračanica
Telefon:
Školska uprava:
Školski okrug:
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna muzička škola
Sajt:
Prvi e-mail:
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/Muzika-ttps://www.facebook.com/Muzička-škola-Gračanica-160417397428632/?ref=ts&fref=ts

Dodatne informacije će uskoro biti prikazane.