Mesto:Kraljevo
Adresa:Dositejeva 46
PTT:36000
Opština:Kraljevo
Telefon:036/382-548
Školska uprava:Kraljevo
Školski okrug:Raški 1
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.medinkv.edu.rs
Prvi e-mail:
Drugi e-mail:
Facebook:

 

Почеци рада школе:
Srednja medicinska škola u Kraljevu osnovana je 1958. године rešenjem Narodnog odbora sreza Kraljevo, a po predlogu Saveta za narodno zdravlje NR Srbije. Zadatak škole bila je priprema medicinskih kadrova srednje stručne spreme zdravstveno-socijalnih ustanova i patronažne službe za zdravstveno prosvećivanje naroda. Škola je smeštena u prostorije sreskog higijenskog zavoda u Kraljevu. Nastava je počela 21. oktobra 1958. Први директор škole je bio je Борислав-Борко Сретеновић, upravnik Opšte bolnice u Kraljevu, u kojoj je održavana praktična nastava. Školovanje je trajalo tri godine, a po završenom trećem razredu učenici su polagali diplomski ispit. Od 1960. do 1962. godine direktor je bio Прибислав Лазаревић, nastavnik biologije i hemije.

Период развоја:
Septembra 1962. za direktora škole postavljen je Крста Љубеновић, profesor srpskog jezika. Medicinska škola je u to vreme zauzimala južni deo zgrade u današnjoj Dositejevoj ulici broj 46. Osim već postojećeg odseka za medicinske sestre, uvedeni su odsek za negovateljice (pedijatrijski) i odsek za babice (akušerski). Promenjen je i naziv u Medicinska škola u Kraljevu.
Od 1. septembra 1964. godine direktorsku dužnost obavlja Душанка Ђорђевић, profesor srpskog jezika. Škola ponovo menja ime od 4. decembra 1965. u Медицинска школа “Данка-Кока Јаснић“, a 4. decembar se slavi kao Dan škole. Veće društvenih službi skupštine opštine Kraljevo zaključilo je da od septembra 1966. godine treba ukinuti akušerski odsek i povećati broj učenika u odseku za medicinske sestre i odseku za dečije negovateljice. Krajem septembra 1970. Dušanka Đorđević odlazi na novu dužnost. Vršioci dužnosti direktora postaju Ranka Aleksić, profesor srpskog jezika i Natalija Maksimović, medicinska sestra. Јанко Свеншек, profesor francuskog jezika preuzeo je poslove direktora 18. decembra 1970. godine. Medicinska škola je tokom 1971. imala zapažene rzultate na realizaciji kurseva prve pomoći po osnovnim školama. Još zapaženiji uspeh postigla je u akciji suzbijanja variole 1972. godine. Savet škole je u februaru 1974. godine za vršioca dužnosti direktora izabrao Ангелину Радивојевић, višu medicinsku sestru.Od 1. septembra 1975. godine direktor je postao Слободан Тодоровић, profesor geografije.

Време стагнације:
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju iz 1977. godine predviđeno je uvođenje zajedničkih osnova u obrazovni sistem. To znači da se srednje obrazovanje odvijalo u dve faze: u prvoj fazi, koja traje dve godine, ostvaruju se zajedničke osnove srednjeg usmerenog obrazovanja i ona ima pretežno opšteobrazovni karakter, dok se potrebna znanja za rad, zanimanje i dalje obrazovanje dobijaju u drugoj fazi. Zajedničke osnove usmerenog obrazovanja u Medicinskoj školi počele su septembra 1977. upisom prve generacije po novom sistemu. Samupravnim sporazumom o udruživanju radnika koji je stupio na snagu 10. jula 1979. godine Medicinska škola i Gimnazija spojene su u jednu školu, čime je kostituisana nova radna organizacija pod nazivom Образовни центар “Даница Јасић-Мирко Луковић“. Osim već pomenuta dva smera u okviru medicinske struke uveden je i fizioterapeutski smer od 1980. godine, ali ga je završila samo jedna generacija.

Повратак самосталности:
Образовног центра “Краљевачки октобар“.Ovaj centar je prestao sa radom 1987. godine kada je nova generacija upisala školsku godinu po drugačijem planu. Ukidanjem sistema usmerenog obrazovanja, Medicinska škola postaje samostalna. Od februara 1991. funkciju direktora obavljao je Радован Радовановић. Iste godine škola je uvela novi smer: zubni tehničar. Ovo zanimanje od samog uvođenja postaje veoma popularno, tako da se iz godine u godinu broj zainteresovanih kandidata povećava. Od 1993. do 2000. godine funkciju direktora obavljala je проф. Паулина Јовановић. Za to vreme, osim postojećih smerova, jedna generacija završila je trogodišnje školovanje za muškog i ženskog frizera 1996. godine. Pored postojćih smerova škola je 1999. godine dobila i novi smer: fizioterapeutski tehničar.

Време успона:
Od 2001. godine na mesto direktora je izabrana проф. Смиља Стефановић, profesor biologije. Za kratko vreme direktorka je uspela da obezbdi potrebnu podršku i sredstva za izgradnju nove Medicinske škole. Radovi na izgradnji su započeti juna 2007/2008. godine, izvođač radova je bila firma Јединсто из Ужица, kompletan tender je izvela Јединица за имплементацију при Министарству просвете Републике Србије, a prva generacija đaka je u prostorije nove škole ušla, simbolično dana 08. marta 2010. godine. Škola je izgrađena u stilu modernih škola i opremljena je najnovijom opremom potrebnom za izvođenje savremene nastave. Škola je postala jedna od vodećih škola u regionu, ali i na nivou države.