Mesto:Čačak
Adresa:Nikifora Maksimovića 8
PTT:32100
Opština:Čačak
Telefon:032/222-755
Školska uprava:Čačak
Školski okrug:Moravički
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.medicinska-cacak.edu.rs
Prvi e-mail:medskolacacak@ptt.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Медицинска школа у Чачку основана је 1.октобра 1958. год. са једним одељењем и почела са радом у болници као Средња медицинска школа.Школа је 1. октобра 1959. год. пресељена у нову зграду у улици Епископа Никифора Максимовића бр.8 у којој су тада постојале три учионице и потребне просторије за интернатски смештај 90 ученика.Са друштвеним променама у економској сфери мењала се и развијала наша школа.Током развоја прошла је кроз разне трансформације, да би реформом школства 1987. год. Медицинска школа била трансформисана у средњу медицинску школу.

  Оцена просветних и других органа који прате рад школе је да испуњава све услове за нормалан и квалитетан рад, како у материјално-техничком, тако и у организационо-педагошком смислу.Медицинска школа има дугу традицију и велико искуство.Успешно се реализују програми уже стручних предмета, вежби, блок наставе и обезбеђује стручни кадар.

  Школска зграда Медицинске школе испуњава све услове и захтеве за реализацију васпитно-образовног рада.Просторије школске зграде омогућавају реализацију теоријске наставе, вежби, наставе у блоку, слободних активности ученика и других активности.У згради постоји 8 кабинета: за физику, хемију, биологију, анатомију и физиологију, здравствену негу, акушерство и педијатрију, фармацеутску технологију и кабинет за рехабилитацију.Постоје и 2 лабораторије за хемију и физичку хемију.Такође располаже са специјализованим учионицама за српски језик и књижевност, историју, географију, математику, рачунарство и информатику, мултимедијалном учионицом за стране језике, као и учионицом  за музичку и ликовну културу. Школа је опремљена савременим средствима и рачунарском опремом, а недавно је добила нову фискултурну салу.

   Практичне вежбе реализују се у Здравственом центру “ Др. Драгиша Мишовић „, Апотекарској установи и предшколској установи “ Радост „. Поред опремљености школе, која омогућава квалитетан рад, квалитет васпитно-образовног рада је омогућен и стручним кадром, који ради у школи.У школи наставу обављају 2 магистра, 44 професора, 10 лекара специјалиста сарадника, 9 фармацеута сарадника, 18 наставника практичне наставе, 3 стручна сарадника и 4 административна радника.

Контакт:

Медицинска школа „Надежда Вилимановић Јанковић“
Улица Епископа Никифора Максимовића бр. 8, 32000 Чачак
тел: 032 372-168 телфакс: 032 222-755
мејл: медсколацацак@птт.рс   
хттп://www.медицинска-цацак.еду.рс