Mesto:Čačak
Adresa:Dr Dragiše Mišovića 146
PTT:32100
Opština:Čačak
Telefon:38132372560
Školska uprava:Čačak
Školski okrug:Moravički
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.mssca.edu.rs
Prvi e-mail:info@mssca.edu.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Машинско-саобраћајна школа, данас, је средња стручна школа у којој се образују ученици у подручјима рада машинство и обрада метала и саобраћај. Ученици се у овим областима оспособљавају за различите образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању. Поред редовног школовања у школи се реализује и ванредно школовање ученика, преквалификација, доквалификација и специјализација кадрова машинске и саобраћајне струке.

Наставу и остале облике васпитно-образовног рада реализује 98 наставника, док ваннаставно особље чини 29 запослених. Школа се одликује стручним оспособљеним кадровима, добром опремљеношћу и тежњом за практичном применом стечених знања код ученика. У свом васпитно-образовном раду школа остварује успешну сарадњу са родитељима ученика, социјалним партнерима, образовним, културним и спортским установама.

Ради успешне реализације васпитно-образовног процеса, највећа пажња усмерена ја на обезбеђивање услова за стицање стручних и практичних знања ученика, опремање школе, стручно усавршавање наставника и слободне активности ученика.

Наглашавањем васпитне улоге школе, унапређењем организације наставе, подизањем нивоа аспирација, дисциплине ученика и побољшањем безбедности ученика, стварени су предуслови за унапређење целокупног васпитно-образовног процеса. Истовремено, увођењем нових образовних профила, у складу са потребама привреде, повећана је заинтересованост ученика за упис у школу и измењена је структура уписаних ученика.

Руководство школе, наставници и стручни сарадници су веома брзо прихватили реформске активности у образовању, учествујући у различитим програмима стручног усавршавања и праћењем савремених трендова у образовању.

 

Контакт:

Др Драгише Мишовића
32 000 Čačak, Srbija
Tel: 032 372 560
e-mail: инфо@мссца.еду.рс
www.мссца.еду.рс