Mesto:Subotica
Adresa:Maksima Gorkog 53
PTT:24000
Opština:Subotica
Telefon:024/644-103
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Severnobački
Direktor:Matković Nikola
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.hts.edu.rs
Prvi e-mail:hemijska@tippnet.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Ukratko o školi

Škola ispunjava propisane uslove za obavljanje nastave u pogledu školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika u radnom odnosu na neodređeno vreme na sledećim područjima rada i obrazovnim profilima:

 

Hemija, nemetali i grafičarstvo – IV stepen stručne spreme za sledeće obrazovne profile:

 • HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR
 • HEMIJSKI LABORANT
 • TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU
 • TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU – OGLED
 • TEHNIČAR ZA KOZMETIČKU TEHNOLOGIJU – OGLED

 

Hemija, nemetali i grafičarstvo – III stepen stručne spreme za sledeće obrazovne profile:

 • IZRAĐIVAČ HEMIJSKIH PROIZVODA
 • PLASTIČAR
 • NANOSILAC ZAŠTITNIH PREVLAKA

 

Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane – IVstepen stručne spreme za sledeće obrazovne profile:

 • PREHRAMBENI TEHNIČAR
 • TEHNIČAR ZA BIOTEHNOLOGIJU
 • VINOGRADAR – VINAR – OGLED

 

Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane – III stepen stručne spreme za sledeće obrazovne profile:

 • MESAR
 • PROIZVOĐAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA
 • PRERAĐIVAČ MLEKA
 • PEKAR
 • MLINAR

 

Tekstilstvo i kožarstvo – IV stepen stručne spreme za sledeće obrazovne profile:

 • TEHNIČAR MODELAR ODEĆE
 • KONFEKCIJSKI TEHNIČAR
 • DIZAJNER ODEĆE-OGLED
 • MODELAR ODEĆE
 • TEHNIČAR DIZAJNA ODEĆE
 • TEHNIČAR DIZAJNA TEKSTILNIH MATERIJALA

 

Tekstilstvo i kožarstvo – III stepen stručne spreme za sledeće obrazovne profile:

 • KONFEKCIONAR KROJAČ
 • TEKSTILNI RADNIK-PLETAČ
 • TEKSTILNI RADNIK-TKAČ
 • MODNI KROJAČ
 • OBUĆAR
 • GALANTERISTA