Mesto:Sušica
Adresa:Gračanica
PTT:
Opština:Priština
Telefon:
Školska uprava:Kosovska M
Školski okrug:Kosovski okrug
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:
Prvi e-mail:
Drugi e-mail:
Facebook: