Mesto:Beograd
Adresa:Svetog Nikole 39
PTT:11000
Opština:Zvezdara
Telefon:2418895
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://gradjevinska.edu.rs
Prvi e-mail:gra0077@sbb.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Једина смо школа у Србији у којој се школују ученици за све образовне профиле у трогодишњем трајању за подручје рада Геодезија и грађевинарство. Такође наши ученици се школују за три образовна профила у четворогодишњем трајању, за све профиле у специјалистичком образовању за звање МАЈСТОР или ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВОЂА, као и за доквалификације и преквалификације..

Грађевинска школа омогућава да редовно или ванредно усвоје знања, вештине и компетенције за обављање посла и занимања.

Чинимо да стручно образовање одговара потребама грађевинске привреде, да буде усмерено на посао и занимање.

Постављамо основу за континуирано оспособљавање у грађевинарству кроз обуке, преквалификације, доквалификације и специјализације.

Школа је главни носилац  свих активности Заједнице грађевинских школа Србије.

Задовољство нам је да су наши бивши ученици, школовани стручњаци, градили у Београду, земљи, а и у свету.

Потреба за школовањем грађевинара била је велика и раније, а остала је исто и сада.

Многи од њих су наставили специјализације и даље се школовали, па су сада инжењери, архитекте, економисти, руководиоци градилишта и грађевинских фирми, наставници практичне наставе …

Технолошке промене донеле су новине и у грађевинарству, како у осавремењавању рада; тако и у машинама, алатима и материјалима.

Рад на градилишту је постао лакши и атрактивнији.

Грађевинари су цењени, тражени и имају обезбеђен посао данас и у наредним временима.

Једна смо од ретких школа која обезбеђује стипендије за ученике и посао по завршетку школе, код истих оних који су новац уложили у стварање стручног и траженог кадра. Школа омогућава наставак школовања, што је најважније, те специјализацију у струци и на вишим школама и факултетима.

Могућност образовања и избор занимања потребних грађевинарству у нашој школи је заиста велик.