Mesto:Senta
Adresa:Topartska 20
PTT:24400
Opština:Senta
Telefon:024/811-715
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Severnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://www.stevansremacsenta.edu.rs
Prvi e-mail:gimnazija@sksyu.net
Drugi e-mail:
Facebook: