Mesto:Novi Kneževac
Adresa:Kralja Petra I Karađorđevića 11
PTT:23330
Opština:Novi Kneževac
Telefon:023/083-467
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Severnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://www.gimnazijank.com/
Prvi e-mail:info@gimnazijank.com
Drugi e-mail:gimnaznk@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/Gimnazija-Novi-Knezevac-430085773671306/

Istorijat gimnazije

Srednje obrazovanje u Novom Kneževcu ima tradiciju dugu preko 100 godina. Sresko školsko nadzorništvo Novi Kneževac je postojalo 1876. godine. Šegrtsko-zanatska škola se spominje 1903/04. god. gde je fudbalski klub njihove prostorije koristio 1910. Muška zanatlijska škola 1912, a 1923/24. godine bila je zanatsko-trgovačka (sa zanatima : – I razred – krojački, stolarski, papučarski, berberski, kovački, pekarski i trgovački – II razred – trgovački, bravarski, krojački i kovački – III razred –trgovac, obućar, papučar, berberin i kovač). Sadašnja fiskulturna sala je građena 1935. godine kao Sokolarski dom uz pomoć donatora (Sokolarsko društvo postojalo od 1929. – 1937. god. ). Škola je menjala nazive prateći transformacije i reforme obrazovanja. Od 1954. postoji kao Škola učenika u privredi, a 1957. kao Škola za opšte obrazovanje radnika. Ekonomska škola je počela sa radom 1961. godine u zgradi gde je sada komunalno preduzeće. Gimnazija u Novom Kneževcu je osnovana 1962. godine sa prirodno-matematickim smerom i društvenim smerom na srpskom i madarskom nastavnom jeziku. Sadašnja školska zgrada je izgrađena 1962. godine, te su se Ekonomska škola i Gimnazija preselile u novu zgradu. Ova škola dobija naziv Gimnazija ,,Braća Ribar”, a već naredne godine gasi se Ekonomska škola. Periodom pozivno usmerenog obrazovanja i vaspitanja srednjeg stupnja (uvedeno 1975. g.) od 01. aprila 1977. godine škola obavlja svoju delatnost pod nazivom: Škola za srednje obrazovanje ,, 25. maj” , gde ’78. prestaje da radi Gimnazija, a školske 1978/79. i 79/80. školuju se učenici kulturološkog, pravnog i prevodilačkog usmerenja. Istovremeno u školi su isturena odeljenja metalske struke Centra za zajedničko i usmereno obrazovanje i vaspitanje srednjeg stupnja ,,Petar Drapšin” u Adi. Ekonomska škola se ponovo otvara 1979. godine kao istureno odeljenje iz Kikinde, a i hemijsko-tehnološka kao istureno odeljenje iz Sremske Mitrovice. 30.juna 1983. godine dolazi do integracije sa Kanjiškom školom pod nazivom: Međuopštinski školski centar za usmereno obrazovanje i vaspitanje srednjeg stupnja ,,Bratstvo-Jedinstvo” Kanjiža-Novi Kneževac. U ovoj zgradi su bila mašinska i hemijska usmerenja. Školske 1988/89. uvodi se istureno odeljenje saobraćajne škole iz Subotice. 01.07.1989. godine razdvajaju se škole u Novom Kneževcu i Kanjiži. Škola nosi naziv: Škola za srednje obrazovanje i vaspitanje ,,25. maj”. Hemijska škola se gasi 1992. g. 19.03.1993. godine škola dobija naziv: Srednja škola ,,Dositej Obradović” Novi Kneževac. U okviru nje 1994. godine otvara se istureno odeljenje Gimnazije “Dušan Vasiljev” iz Kikinde. Kao istureno odeljenje Gimnazija u Novom Kneževcu radi do 2001. godine. Od 2001. godine do danas Gimnazija je samostalna ustanova.
Danas u školi postoji gimnazija opšteg tipa na srpskom nastavnom jeziku i informatički smer na mađarskom nastavnom jeziku. Vaspitno obrazovni rad se odvija u 10 učionica, 3 kabineta, biblioteci, fiskulturnoj sali i otvorenim terenima za razne sportove. Otvoreni sportski tereni za košarku, odbojku, fudbal, rukomet… imaju tribine i reflektore za noćna takmičenja. Škola u saradnji sa lokalnom zajednicom vodi računa o bezbednosti učenika u školi. Gimnazija upisuje u prvi razred po jedno odeljenje opšteg tipa na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku. Odgovarajući profesorski kadar brine o realizaciji predviđenog plana i programa. Poznato je da Gimnazija najbolje priprema srednjoškolca za studije na fakultetima i višim školama. Naši maturanti uspevaju da upišu željene fakultete. Škola nije velika, broji 80 učenika, pa smo u mogućnosti da vodimo računa o učenju i ponašanju svakog deteta u školi. Naši gimnazijalci pokazuju zavidne rezultate na takmičenjima što potvrduje da je nivo obrazovnog procesa na odgovarajućem stepenu…

Puno sreće kod polaganja ispita i uspešnog izbora pri upisu želi vam kolektiv Gimnazije u Novom Kneževcu.