Место:Лазаревац
Адреса:Доситеја Обрадовића 6
ПТТ:11550
Општина:Лазаревац
Телефон:011/ 8129480
Школска управа:Београд
Школски округ:Град Београд
Директор:Јасна Марковић
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Гимназија
Сајт:http://www.gimnazijalazarevac.edu.rs
Први e-mail:gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs
Други e-mail:direktor@gimnazijalazarevac.edu.rs
Facebook:https://www.facebook.com/gimla2014

Back HomeГимназија у Лазаревцу настала је као засебна установа из грађанске школе (нижа гимназија) у Лазаревцу, која је основана и почела да ради школске 1942/43. године. Грађанска школа у школској 1945/46. постаје Мешовита гимназија са четири разреда. По завршетку четвртог разреда, ученици су полагали нижи течајни испит (мала матура). Од шк. 1948/49. год. школа постаје Непотпуна гимназија и по програму ученици су полагали нижи течајни испит након трећег разреда. Школске 1951/52. године Непотпуна гимназија уписује и пети разред, са 63 ученика, који ради по програму потпуне или ниже гимназије, а нижи течајни испит ученици полажу после четвртог разреда. Од те године Гимназија се проширује за по један разред наредне школске године, тако да ученици осмог разреда у шк. 1955/56. години полажу нижи течајни испит или популарну “велику матуру”. Први, други, трећи и четврти разреди из Мешовите гимназије прелазе у пети, шести, седми и осми разред ОШ „Војислав Вока Савић“ у Лазаревцу. Од школске 1958/59. год. Мешовита гимназија не уписује пети разред. А 1959/60. год. школа добија назив Гимназија Лазаревац и уписује само трећи и четврти разред. Школске 1960/61. год. Гимназија има само четврти разред, за који је 1961. год. организован завршни испит и те исте године Гимназија престаје са радом. Народни одбор Општине Лазаревац донео је одлуку о поновном отварању Гимназије, која почиње са радом шк. 1963/64. године, под називом Гимназија „Димитрије Туцовић“. Школске 1977/78. год. Гимназија не уписује први разред јер је, реформом школства, образовање по гимназијском програму укинуто. У оквиру Центра за усмерено образовање Лазаревац школовање су завршили ученици који су започели гимназијско образовање. Самостална установа Гимназија у Лазаревцу постаје поново шк. 1990/91. год. уписујући у први разред по два одељења друштвено-језичког, тј. природно-математичког смера. Од шк. 1998/99. год. у Гимназију се уписује по три одељења друштвено-језичког и два природно-математичког смера.

Данас Гимназија у Лазаревцу има 20 одељења са 570 ученика , и то 12 на друштвено- језичком и 8 на природно-математичком смеру. На крају сваке године Наставничко веће похваљује све ученике за примерно владање, а одличне ученике, традиционално, награђује и књигом.За учешће и остварене резултате на такмичењима, ученици добијају посебне дипломе.Такође, данас се у раду Гимназије ставља акценат на стручно усавршавање наставника (41 наставник високе стручне спреме), који у складу са актуелним тенденцијама у оквиру предметних области продубљују и обогаћују постојећа знања, новим и савременим приступима у реализацији наставних часова. Највеће признање које наша школа добија јесу успеси наших ђака током даљег школовања и професионалног усавршавања. Са поносом Гимназију у Лазаревцу помињу њени бивши ђаци, данас успешни лекари, инжењери, уметници, правници, професори…људи који млађим генерацијама у сваком смислу могу послужити за пример.