Mesto:Kuršumlija
Adresa:Karađorđeva 2
PTT:18430
Opština:Kuršumlija
Telefon:02727389020
Školska uprava:Niš
Školski okrug:Toplički
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://gimnazijakursumlija.wordpress.com
Prvi e-mail:gimnazijakursumlija@open.telekom.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Године 1962. решењем Министарства просвете Републике Србије Гимназија је почела са радом у просторијама О.Ш. „Дринка Павловић„. Гимназија је прихватала ученике са територије Општине Куршумлија, бившег Среза Косаничког, по простору највеће општине Топличког Округа са око 90 насеља. Изградња нове школе отпочела је на локацији Карађорђеве улице. То урбанистички не баш најбоље решење естетски уобличава добро одгајени парк разноврсне флоре ендемских и других биљака, који је оформљен тек 1977. године. Године 1964. је школа почела са радом у садашњој згради али само у десном крилу зграде. Године 1968. школска зграда је у потпуности довршена и у приличној мери опремљена за извођење наставе како Гимназије, тако и Економске сколе, јер ове две сколе користе исте просторије од усељавања и даље. Године 1978. школа је прешла на централно грејење, а урађен је спортски терен са свлачионицама и рефлекторима.

Наставничка зборница, сала за физичко васпитање са свлачионицама дорађени су 1978. године. Од 1986. до 1987. већ дотрајали школски кров је скинут и дограђено је поткровље. Овом реконструкчијом читава грађевина добила је савременији, модернији изглед како у екстеријеру тако и у новим просторијама поткровља где су смештени и опремљени кабинети за информатику, физику, и хемију. 2001. постојеће осветљење замењено је неонским, фискултурна сала је добила нове рефлекторе, школа нова улазна врата и преградни зид у приземљу доначијом МЕRCY CОRPS-а. 2003. – 2004. урађена је комплетна адаптације мокрог чвора.

Наша гимназија је од оснивања пратила један тренд који је и данас врло актуелан а то је инвестирање и улагање. Свих 40 година ова установа непрестано инвестира и улаже у људе и у нове нараштаје. Наш колектив данас чине професори који су поставили темеље куршумлијске гимназије али и млади професори, па се може рећи да је спој младости и искуства права формула за продуктивну школу. Они не жале ни времена ни труда да одрже високи рејтинг који ова школа ужива у Топлици. Неки од колега су отишли у заслужену пензију, неки су отишли у друга места а заменили су их углавном бивши ученици. Кроз нашу гимназију је прошло више од 3000 ђака.

Од достигнућа је остварено и много магистратура, доктората и других титула. А ако и нису сви гимназијалци који су завршили нашу гимназију у звању ових титула онда на хиљаде њих носе звање академских грађана и имају високо школско образовање чинећи основ друштва и темељ заједнице. Печат насе гимназије пронеле су генерације ученика, на својим радним местима у многим градовима Србије и света.