Mesto:Brus
Adresa:Bratislave Petrović 69
PTT:37220
Opština:Brus
Telefon:037 825-167
Školska uprava:Kruševac
Školski okrug:Rasinski okrug
Direktor:Vesna Marinković
Telefon direktora:037 827-726
Telefon sekretara:037 825-167
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://www.srednjaskolabrus.edu.rs
Prvi e-mail:srskolabrus@open.telekom.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

gim_brus

 

 

 

 

 

Gimnazija u Brusu počela je sa radom školske 1962/63. godine kao odeljenje kruševačke Gimnazije.

Odlukom Narodnog odbora opštine Brus od 29.03.1963. godine odeljenje Gimnazije u Brusu postaje samostalana Gimnazija, koja kao škola egzistira sve do 1977. godine, kada se reformom o srednjem obrazovanju i vaspitanju transformiše u Obrazovni centar.

Godine 1990. ponovnom reformom o srednjem obrazovanju formiraju se škole za opšte obrazovanje i stručne škole, te Brus, odlukom Skupštine Republike Srbije dobija u mreži škola – samostalnu Gimnaziju.

Godine školske 1993/94. Gimnazija u Brusu ponovo gubi status samostalne gimnazije i postaje odeljenje kruševačke Gimnazije – zbog malog broja učenika koji konkurišu u prvi razred, čime nije ispunjen uslov da Gimnazija ima minimum četiri odeljenja u prvom razredu.

Na osnovu člana 11. stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl.glasnih RS br.50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02 i 25/02) Vlada Republike Srbije donosi Odluku o osnivanju Gimnazije u Brusu, 05 br.611-1888/2003-001, u Beogradu, 10 aprila 2003.godine. Škola je upisana u sudski registar 06.06.2003.godine kod Trgovinskog suda u Kraljevu po rešenju Fi 877/03 pod nazivom Gimnazija sa p.o.Brus, ulica Bratislave Petrović br.69.U toku školske 2004/2005.godine Gimnazija u Brusu je izvršila  promenu statusa i naziva škole u skladu sa članom 37. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“br.62/03, 64/03, 58/04 i 62/04) rukovodeći se potrebom transformacije srednjeg obrazovanja u bruskoj opštini u pogledu uvođenja novih područja rada i obrazovnih profila.Verifikacija, kojom su utvrđeni propisani uslovi za obavljanje delatnosti u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam (za obrazovne profile konobar, kuvar i poslastičar u trogodišnjem trajanju) i područje rada ekonomija, pravo i administracija (obrazovni profil ekonomski tehničar u četvorogodišnjem trajanju), potvrđena je Rešenjem Ministarstva prosvete i sporta br.022-05-106/2004-03 od 12.06.2006.godine.Ovim Rešenjem Srednja škola ispunjava propisane uslove za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada u pogledu školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava, i potrebnog broja nastavnog kadra, stručnih saradnika i dovoljnog broja učenika da ostvaruje nastavne planove i programe u područjima rada:

  1. Gimnazija (opšti tip), u četvorogodišnjem trajanju za I, II, III i IV razred.
  2. Ekonomija, pravo i administracija, za obrazovni profil-ekonomski tehničar u četvorogodišnjem trajanju u I, II, III i IV razredu.
  3. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam, za obrazovne profileturistički tehničar i ugostiteljski tehničar u četvorogodišnjem trajanjuI, II,III,IV razred i obrazovne profile konobar, kuvar i poslastičar u trogodišnjem trajanju u IiII razredu.
  4. Pored organizacije redovne nastave u pomenutim obrazovnim profilima, škola vrši prekvalifikaciju i dokvalifikaciju shodno Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 

Do školske 2005/2006.godine obrazovno-vaspitni rad za obrazovne profile konobar i kuvar, obavljao se u okviru izdvojenog odeljenja Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika iz Vrnjačke Banje Rešenjem Ministarstva prosvete i sporta br.022-05-109/94-03 od 21.12.1999.godine.

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o mreži škola u Republici Srbiji po kojoj se naziv „Gimnazija“ zamenjuje nazivom „Srednja škola“ sa dodatkom novih područja rada, („Službeni glasnik RS“br.24/05).Takođe, Ministarstvo prosvete i sporta donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na promenu naziva škole koji će od školske 2005/2006.glasiti „Srednja škola“, broj:611-00-00569/2005-03 od 19.07.2005.godine.

Srednja škola je pod ovim nazivom upisana u sudski registar koji se vodi kod Trgovinskog suda u Kraljevu, pod brojem Fi-124/05.

U školskoj 2006/2007.godini, škola je dobila Rešenje, br.022-05-106/2004-03 od 04.05.2007.godine o davanju saglasnosti na Odluku o proširenoj delatnosti, br.1127 koju je doneo Školski odbor Srednje škole u Brusu.

Od školske 2008/2009. godine Srednja škola u Brusu obrazuje učenike u obrazovnom profilu Turistički tehničar, za prvi razred, u okviru verifikovanog područja rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam, Rešenjem Ministarstva prosvete, br. 022-05-106/2004-03 od 25.05.2009.godine.

Rešenjem Ministarstva prosvete i nauke br.022-05-00106/2004-03 od 10.07.2012.godine utvrđeno je da škola ispunjava propisane uslove za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada u obrazovnom profilu Ugostiteljski tehničar u četvorogodišnjem trajanju